Wydarzenia Cieszyn

Wisła: Rusza rozbudowa szkoły

Szkoła Podstawowa w Malince, będąca częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle, doczeka się nowej sali gimnastycznej.

Przy wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych – druga edycja” oraz środków pochodzącym z budżetu miasta, niebawem rozpoczną się prace nad nową salą gimnastyczną w przy szkole Malince. W środę (8 lutego br.) burmistrz Wisły Tomasz Bujok zawarł umowę z wykonawcą tych prac. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. rozpocznie się od wykonania dokumentacji projektowej, na co wykonawca ma 7 miesięcy (z uzyskaniem pozwolenia na budowę). Z kolei wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową na kwotę 9.979.867,02 zł, powinno zakończyć się najpóźniej jesienią 2024 r.

 

google_news