Wydarzenia Żywiec

Wołanie o stypendia

Czy władze powiatu żywieckiego zwiększą w przyszłym roku pulę pieniędzy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Z takim wnioskiem wystąpił radny powiatowy Jacek Seweryn.

W 2009 roku powiat zaczął wypłacać stypendia socjalne i naukowe dla uczniów swoich podległych szkół. Wtedy było to rocznie w sumie 150 tys. zł, które wkrótce wzrosło do 200 tys. zł. Na 2017 rok „obcięto” kwotę o 40 tys. do 160 tys. zł. Jak informuje wicestarosta Stanisław Kucharczyk, stypendia za wyniki w nauce wynoszą obecnie po 80 zł miesięcznie, a socjalne, czyli dla uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej, po 70 zł miesięcznie. W styczniu tego roku dofinansowanie za wyniki w nauce otrzymało 206 uczniów. Z kolei w drugim półroczu minionego roku szkolnego stypendia naukowe otrzymało już tylko 83 uczniów. W czerwcu wsparcie socjalne przyznano 149 uczniom. Od kilku miesięcy radny Jacek Seweryn dopomina się, aby powiat zwiększył pulę na wypłacanie tych stypendiów. Ale powiatowi włodarze nie przystają na to. Decyzję taką argumentują między innymi niżem demograficznym, mniejszymi osiągnięciami uczniów czy poszukiwaniem oszczędności. Niedawno radny złożył wniosek, aby w budżecie na 2018 rok przywrócić pulę 200 tys. zł na stypendia, czyli zwiększyć ją o 40 tys. zł. Starosta Andrzej Kalata podkreśla, że co się tyczy stypendiów socjalnych, jest to zadanie własne gmin.

– Wprowadzenie programu 500+ niewątpliwie przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej większości rodzin. Dlatego dla Zarządu Powiatu priorytetem jest nagradzanie uczniów za szczególne wyniki w nauce. Uważamy też, że pozostawienie takiej samej kwoty, jaka jest obecnie w budżecie na 2018 rok, spowoduje i tak wzrost sum na stypendium i nagrody, bo z roku na rok spada nam liczba uczniów. Dlatego nie widzimy zasadności podwyższenia do kwoty, o jaką wnioskuje radny Jacek Seweryn – mówi starosta.

E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments