Cieszyn Kultura i rozrywka

Wystawa w Kielcach z cieszyńskimi akcentami

fot. Muzeum Narodowe w Kielcach

Na wystawie „Śląsk. Panorama dziedzictwa”, dostępnej w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, Cieszyn reprezentują instytucje kultury, kontynuujące tradycję muzeum założonego w roku 1801 przez księdza Leopolda Jana Szersznika – będącego jednocześnie założycielem pierwszej publicznej biblioteki na Górnym Śląsku.

Ukazane zostały m.in. zabytki piśmiennictwa i drukarstwa. Należy do nich dzieło Eleazara Tilischa z zasobów Książnicy Cieszyńskiej – wydana drukiem w 1588 roku historia Piastów cieszyńskich i najstarsza kronika Śląska Cieszyńskiego.

Z kolei ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego pochodzi m.in. pamiętnik włościanina Jury Gajdzicy z początku XIX wieku, paryski zegar słoneczny Louisa Chaptota, tablice matematyczne, pedometr oraz cyrkiel proporcjonalny.

Wystawa będzie dostępna do 31 grudnia.

fot. Muzeum Narodowe w Kielcach

google_news