Sport Cieszyn

Z historii cieszyńskiego sportu. Najpierw był Piast

W redakcyjnym archiwum „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” jest wiele unikalnych fotografii. Przykładem, ilustrujące ten artykuł zdjęcie drużyny piłkarskiej TS Piast Cieszyn. Widzimy na nim nadolziańskich futbolistów z 1920 roku.

Towarzystwo Sportowe „Piast” założone jesienią 1909 roku dało początek polskim klubom funkcjonującym w Cieszynie, a zarazem stanowiło reakcję ówczesnych działaczy narodowych na działające w mieście kluby z niemieckim rodowodem. Założycielami TS Piast byli nauczyciel gimnastyki i wychowawca młodzieży Jan Adamczyk, późniejszy poseł Karol Śliwka, krawiec Józef Franek, rzemieślnik Rudolf Legin, ksiądz Józef Londzin, działacz socjalistyczny Tadeusz Reger, właściciel cegielni Jan Górniok. W gronie tym znaleźli się też Kantor, Teper, Szwarc, Zielina, Suchanek, Glajcar i Lipka. Pierwszym prezesem TS Piast wybrano Jana Adamczyka, zaś wszyscy – niezależnie od wyznania religijnego i przekonań politycznych, chcieli skupić polską młodzież w polskim klubie. Chętnych nie brakowało.

Towarzystwo posiadało klubowe boisko na terenie dzisiejszego parku Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, gdzie był też plac do gier i zabaw, pawilon restauracyjny oraz kręgielnia i miejsce do potańcówek. Sportowe życie przerwał wybuch I wojny światowej w 1914 roku, po zakończeniu której Rada Ambasadorów, jak wiadomo, 28 lipca 1920 roku, dokonała podziału Śląska Cieszyńskiego. W efekcie po polskiej stronie Olzy nie było praktycznie niczego ze sportowej sfery, bo obiekty znalazły się w dawnym Cieszynie Zachodnim. Byli jednak przedwojenni działacze i sportowcy, o kibicach nie mówiąc. Wszyscy skrzyknęli się w czerwcu 1922 roku w gospodzie u Łyska (przy zbiegu ulic Hażlaskiej i Folwarcznej) i reaktywowali Towarzystwo Sportowe „Piast”. Inicjatorami byli m.in. adwokat Kustgold i mistrz piekarski Kopoczek, a preze­sem wybrano Antoniego Marcinka. Nowy prezes… sprzedał hektar ziemi, żeby zdobyć pieniądze na zakup piłkarskiego sprzętu i strojów. Do zarządu weszli Karol Śliwka, Jan Pierniczek, Jan Madej, Tadeusz Wierzyjski, Węglorz, Wojnar, Szczurek i przedwo­jenny prezes Jan Adamczyk.

Pierwsze mecze drużyna piłkarska rozgry­wała jeszcze na boisku w parku Sikory po drugiej stronie Olzy, a własne boisko udało się urządzić nad Bobrów­ką koło Elektrowni. Była tam łąka, którą ówczesny Wydział Gminy przyznał Towarzystwu. Teren zniwelowano, wykonano rowy od­pływowe dla deszczówki, usypano wał ziemny, zrobiono ogrodzenie i bramę wejściową. Wszystko społecznie rękami działaczy i kibiców. W czerwcu 1923 roku, pierwsze w Cieszynie boisko piłkarskie, poświę­cił ks. Jan Sznurowacki. Rozgrywane były wtedy mecze towarzyskie, najczęściej z drużynami słowac­kimi z Martina, Czadcy i Żyliny.

W 1924 roku TS Piast mógł pochwalić się już dwiema drużynami piłkarskimi. Kapitanem sporto­wym i trenerem obu był Marcin Leitner. Grano dalej mecze towarzyskie, a niemal stałym gościem w Cieszynie była drużyna „Jutrzenki” z Krakowa. Nadarzały się okazje pojedynków z zespołami z ówczesnej polskiej ekstraklasy, które czasami robiły sobie przystanek w Cieszynie, wracając z meczów z drużynami w Czechosłowacji. W 1926 roku, po rezygnacji Antoniego Marcinka, prezesem został Jan Madej, który szefował klubowi do samego wybuchu II wojny światowej.

W latach 30. minionego wieku piłkarze „Piasta” roz­grywali już mecze o punkty w lidze obejmującej powiaty Cieszyn, Bielsko i Żywiec. W 1938 roku awansowali do klasy A. W zespo­le grali wtedy m.in. Biernat, Blem, Bohonos, Galeja, bracia Graniowie, Gwóźdź, Hanik, Juzof, Klimonda, Kupczok, Nowak, Michalik, Ojczyczek, Peter, Pierniczek, Sajdak, Socholik, Starzyk, Studensky i Zientek.

W tychże latach 30. zawiązały się sekcje: gimnastycz­na, lekkoatletyczna, bokserska, strzelecka i piłki ręcznej, a następnie jeszcze szermiercza i pływacka. W sekcji bokser­skiej trenowali m.in. Adolf „Bolko” Kantor (zawodowy mistrz Polski) i Kazimierz Marcinek (mistrz wagi średniej Polskiej Mary­narki Wojennej). W sekcji szermierczej prym wodził mistrz Śląska, Jerzy Sobik. W 1939 roku TS Piast liczył blisko setkę sportowców. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój klubu.