Wydarzenia Sucha Beskidzka

Zarośnięta łąka zamieni się w super boisko

Fot. Wojciech Ciomborowski

Nieco zaniedbane, ale mające ogromny potencjał boisko w Osielcu położone pomiędzy tamtejszym kościołem a Skawą zyska nowy wygląd. Modernizację przeprowadzi  Stowarzyszenie Erudio z Łętowni, które jako organizacja pożytku publicznego otrzymała na ten cel dotację.

Gmina jako właściciel boiska mogła samodzielnie podjąć się jego unowocześnienia. Także ona mogła wystąpić poprzez Lokalną Grupę Działania „Podbabiogórze” o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-20. Tyle tylko, że nie mogłaby ona liczyć na przyznanie ich na tak korzystnych warunkach jak w przypadku stowarzyszenia. Stąd włączenie się w przedsięwzięcie Stowarzyszenia Erudio, które między innymi wspomaga działalność dydaktyczną i wychowawczą i opiekuńczą szkoły, promuje i upowszechnia sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, było bardzo pomocne. Niemniej i gmina włączy się finansowo w przedsięwzięcie.

W ramach inwestycji przebudowy doczeka się cały istniejący kompleks sportowo-rekreacyjny, który składa się z wielofunkcyjnego trawiastego boiska, pokrytej trawą bieżni oraz skoczni w dal. Teraz całość zostanie podzielona na dwa boiska. Pierwsze z wytyczonych będzie miało 40 metrów długości i 20 metrów szerokości. Będzie służyło do gry w koszykówkę i piłkę ręczną. Drugie ma mieć wymiary 18 x 9 metrów i ma być wykorzystywane do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego. Za bramką boiska do piłki ręcznej przewidziano piłkochwyt rozdzielający boiska. Inwestycja obejmuje również budowę bieżni i skoczni do skoku w dal oraz zeskok wypełniony piaskiem. Boiska oraz bieżnie pokryte będą nawierzchnią poliuretanową. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe odwodnienie drenażowe, które zostanie zamontowane w miejscu istniejącego (jest już niedrożne).

Co ważne, inwestycja będzie proekologiczna. Woda pozyskana z sieci drenażu będzie magazynowana w zbiornikach retencyjno-odparowujących i będzie wykorzystana do bieżącego utrzymania zieleńców i trawników. Pomiędzy poszczególnymi boiskami i innymi częściami kompleksu poprowadzona mają być chodniki. Wymiany doczeka się stare, zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej zmocowanej do słupków opartych na betonowym murze. Nowe ma mieć formę piłkochwytu, wykonanego z siatki polipropylenowej. Niewykluczone, że wszystkie prace uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku.

google_news