Cieszyn Na sygnale

Zatrzymani cudzoziemcy

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 11 obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkich cudzoziemców zatrzymano na terenie województwa śląskiego w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu. Mężczyzna, którego zatrzymano w Pogórzu, przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen. Kolejnych dziesięcioro obywateli Ukrainy zatrzymano w Żorach, Gorzyczkach, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju i Pogórzu. Posiadane wizy wykorzystywali oni niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jeden zamiast studiować pracował nielegalnie na terenie naszego kraju, a pozostali wyjechali do Czech, gdzie także nielegalnie pracowali.

Za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów jedenastu obywatelom Ukrainy zostały wydane decyzje zobowiązujące ich do powrotu.

google_news