Wydarzenia Cieszyn

Zbytków: Strażacka na finiszu

W Zbytkowie dobiega końca przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ulicy Strażackiej wraz z przebudową drogi. Prace dotyczą odcinka około 283 m, gdzie wykonany zostanie również system odwodnienia pasa drogowego.

Zakres robót obejmuje stabilizację istniejącego podłoża, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ciśnieniowej, montaż i uzbrojenie przepompowni wód deszczowych w istniejącym zbiorniku retencyjnym. Koszt inwestycji to około 700 tys. zł.

To nie jedyna inwestycja drogowa w ostatnich miesiącach w Zbytkowie. W czerwcu zakończono przebudowę fragmentu drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku około 265m. Zakres robót obejmował wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża (podbudowa pomocnicza), nowych warstw konstrukcyjnych, kanalizacji deszczowej wraz z systemem odprowadzenia wody z jezdni , dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, połączeń indywidualnych zjazdów z projektowaną drogą w technologii betonowej kostki brukowej, połączenie zjazdów z użytków rolnych z projektowaną drogą w technologii z kruszywa łamanego wraz z robotami towarzyszącymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 418 tys. zł.

google_news