Wydarzenia Cieszyn

Zebrzydowice: Bioodpady do worków

W gminie Zebrzydowice od 1 stycznia obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11 zł miesięcznie od mieszkańca wynosi opłata w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny oraz 22 zł za odpady niesegregowane.

Nowością jest wprowadzenie od 1 stycznia na terenie gminy Zebrzydowice, dodatkowego worka koloru brązowego, do którego trafiać powinny bioodpady. Nowe worki miały być dostarczone podczas zbiórki odpadów selektywnych w grudniu.

google_news