Wydarzenia Wadowice Oświęcim

Zgnilec amerykański pszczół w powiatach oświęcimskim i wadowickim

Fot. Materiał prasowy

Swoim rozporządzeniem wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar wyznaczył obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim w powiatach oświęcimskim i wadowickim.

Za obszar zapowietrzony w powiecie oświęcimskim uznano Grodzisko (gmina Zator). Z kolei w powiecie wadowickim są to: Bachowice (gmina Spytkowice), Tomice, Woźniki, Radocza i Zygodowice (gmina Tomice), Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz, Nidek i Wieprz (gmina Wieprz) oraz Andrychów i Roczyny (gmina Andrychów).

– Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony.” W obszarze zapowietrzonym właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzi przegląd rodzin pszczelich w pasiekach. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Zakazuje się także organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół – czytamy między innymi w rozporządzeniu wojewody.

Fot. Materiał prasowy

google_news