Wydarzenia Bielsko-Biała

Zmarł biskup pomocniczy Janusz Zimniak

Fot. Diecezja Bielsko-Biała

24 maja w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej zmarł biskup pomocniczy senior diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak. Przeżył 90 lat, w tym 68 poświęcił na służbę kapłańską.

Janusz Zimniak urodził się 6 września 1933 r. w Tychach. W 1951 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego. We wrześniu 1956 r. z rąk biskupa Franciszka Sonika przyjął święcenia kapłańskie. W listopadzie 1966 r. biskup katowicki powierzył mu funkcję wizytatora nauki religii oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży męskiej. W latach 1969-72 odbył studia specjalistyczne w Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym Lumen Vitae w Brukseli, gdzie otrzymał tytuł licencjata. Po powrocie do kraju, ponownie objął funkcję wizytatora nauki religii. Równocześnie prowadził wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na kursie katechetycznym w Katowicach. Pełnił funkcję sekretarza I Synodu Diecezji Katowickiej. W latach 1977-79 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1979 r. objął funkcję wicerektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

2 września 1980 r. Jan Paweł II mianował ks. dra Janusza Zimniaka biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i biskupem tytularnym Polignano. 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, którą pełnił do stycznia 2010 r., kiedy osiągając wiek emerytalny, złożył swoją rezygnację. Bp Zimniak jest m.in. laureatem Medalu Komisji Edukacji Narodowej – nadawanego pracownikom oświaty, a także innym osobom, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

google_news