Porady i inspiracje

Zmiana danych w polisie OC – kiedy należy to zrobić?

Zmiana nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego czy prawa jazdy rodzi konsekwencje natury administracyjnej, również w przypadku polisy AC lub OC komunikacyjnego. W umowie ubezpieczenia zawarte są konkretne dane właściciela lub właścicieli pojazdów, więc jeśli ulegną one zmianie, należy poinformować o tym ubezpieczyciela.

  1. Zmiana danych w polisie OC – obowiązek czy dobra?
  2. Jak wprowadzić zmiany do umowy ubezpieczenia?

Zgłoszeniu do towarzystwa ubezpieczeniowego podlega nie tylko zmiana danych osobowych, ale również sytuacja, w której zmienia się numer rejestracyjny samochodu. Ubezpieczenie OC dotyczy bowiem konkretnego pojazdu, którego elementem identyfikacyjnym jest ten numer, a więc w przypadku jego zmiany, konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy.

Zmiana danych w polisie OC – obowiązek czy dobra wola?

Kwestie związane ze zmianą danych w polisie OC nie są regulowane przez przepisy prawa, ale wynikają z dobrych praktyk w kontaktach ubezpieczony – ubezpieczyciel. Chociaż za brak zgłoszenia takiej zmiany właściciel auta nie spotka się z karą, to może napotkać problem w momencie zgłoszenia stłuczki lub wypadku. Ubezpieczenie samochodu wydawane jest nie tylko na konkretny pojazd, ale również na konkretnego właściciela i współwłaścicieli. Polisa zawiera ich dane osobowe, a jeśli te ulegną zmianie, ubezpieczyciel może mieć kłopot z prawidłową identyfikacją ubezpieczonych. Różnica między danymi zawartymi na polisie, a tymi, które znajdują się w dowodzie osobistym, może spowodować również szereg pytań ze strony funkcjonariuszy policji, którzy podejmą czynności na miejscu kolizji lub wypadku. Pytania te mogą przedłużyć postępowanie, co będzie skutkować odroczeniem wypłaty odszkodowania. Takie konsekwencje może mieć nie tylko zmiana nazwiska a ubezpieczenie z nieprawidłowymi danymi to potencjalne źródło problemów.

Istnieje jednak szereg danych, których zmianę należy obowiązkowo zgłosić do ubezpieczyciela. Należy do nich zmiana numeru rejestracyjnego, a także informacja o sprzedaży samochodu. Formalności należy dopełnić również w przypadku dokonania modyfikacji w pojeździe, np. zamontowania haka holowniczego lub instalacji gazowej. Zgłoszeniu podlega także wyrejestrowanie pojazdu, np. w przypadku, kiedy zostało przeprowadzone jego złomowanie. Nie można zapomnieć o zgłoszeniu zmian, jeśli ubezpieczony samochód stanie się współwłasnością. W takim przypadku nowego kierowcę należy zgłosić do ubezpieczenia pojazdu, co będzie wiązało się z rekalkulacją składki i jej zwiększeniem lub zmniejszeniem, w zależności od wieku i zniżek posiadanych przez nowego współwłaściciela. Tego rodzaju zmiany powinny być zgłoszone do ubezpieczyciela niezwłocznie po ich zaistnieniu, a zaniechanie tego obowiązku może wiązać się z nieprzyjemnościami lub karą finansową. Więcej informacji na ten temat dostarczy kalkulator-ubezpieczen.pl.

Jak wprowadzić zmiany do umowy ubezpieczenia?

Zmiany w obrębie umowy ubezpieczenia OC/AC powinny być przeprowadzone w formie aneksu do polisy, dlatego należy pamiętać, aby nie dokonywać skreśleń lub dopisków na polisie samodzielnie. Zmienić dane może jedynie ubezpieczyciel na podstawie zgłoszenia od osoby ubezpieczonej. Aby dokonać zmian, najlepiej wysłać do ubezpieczyciela dokumenty potwierdzające te zmiany, np. akt małżeństwa czy skan nowego dowodu osobistego. O tym, jakie dokumenty będą potrzebne do sporządzenia aneksu, ubezpieczonego z pewnością poinformuje ubezpieczyciel. W niektórych przypadkach wystarczy oświadczenie, natomiast inne mogą wymagać dostarczenia konkretnych materiałów urzędowych.

KB_szczepionki
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments