Cieszyn Na sygnale

Zwolnij, niebezpieczny punkt na drodze. Policjanci ostrzegają

„Zwolnij – niebezpieczny punkt” – to pilotażowa akcja informacyjno-edukacyjna, która ruszyła z pomocą m.in. policjantów. Chodzi o to, aby ostrzegać kierowców przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami. Akcja potrwa do 2 czerwca.

Zdaniem mundurowych informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń. Stąd Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021 – 2023 typując 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych „punktów”, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których w wymienionym okresie doszło do trzech wypadków drogowych lub więcej.

Wystarczy więc pobrać aplikację Yanosik, aby kierowcy byli ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka czy punktu na drodze komunikatem głosowym i tekstowym.

– Warto pamiętać, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierującym przypominać, jak zgubna jest nadmierna prędkość i to w każdych warunkach atmosferycznych i na każdej drodze – zauważają policjanci.

Spot akcji ma być wyświetlany na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

google_news