Kultura i rozrywka Żywiec

Żywiec: Wystawa o podpułkowniku Władysławie Stebliku

Fot. Materiał prasowy

W salach ekspozycyjnych w oficynach zamkowych w Żywcu oglądać można wystawę „Bohaterowie niepodległej” poświęconą podpułkownikowi dyplomowanemu Władysławowi Steblikowi.

Władysław Steblik urodził się 22 października 1898 roku w podżywieckiej Tresnej. Służbę wojskową rozpoczął w cesarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej w 1916 roku. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej wstąpił w szeregi wojska polskiego. Walczył na froncie polsko – ukraińskim, w obronie Lwowa, a następnie w wojnie polsko – radzieckiej.

W listopadzie 1932 roku został zastępcą attaché wojskowego przy polskiej ambasadzie w Berlinie. W czasie pobytu w Berlinie, w ramach Referatu Zachód Sztabu Generalnego, był kluczową postacią opracowującą studium ”Niemcy”, w którym bardzo trafnie przewidział rozwój wypadków w 1939 roku.

Walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku, a 20 września, po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, trafił do niewoli. Przebywał w obozach jenieckich w Murnau, Spitzberg, Codlitz, Lubeka i Doessel. 27 września 1944 roku został ciężko ranny po tym jak alianci omyłkowo zbombardowali oflag Doessel. Po wyzwoleniu obozu leczył się w szpitalach w zachodniej części Niemiec.

W czasie pobytu w szpitalach pisał wspomnienia i sporządzał analizę kampanii wrześniowej, co opisał potem w wydanym „Zarysie działań wojennych Armii Kraków w kampanii wrześniowej 1939” w Londynie w 1949 roku. Do Żywca powrócił w 1947 roku. Zajął się pracą naukowo-historyczną pisząc między innymi artykuły w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym”. Przez lata dopominał się o odznaczenia dla żołnierzy września z 1939 roku.

Zmarł 16 czerwca 1971 roku w Żywcu Sporyszu, a pochowano go na cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

Fot. Materiał prasowy

google_news