Wydarzenia Wadowice

100 tysięcy na karetkę

Fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie

Nowoczesne karetki to podstawa bezpieczeństwa. Już wkrótce taka karetka będzie służyć mieszkańcom powiatu wadowickiego i turystom przebywającym w okolicy. Umowę, na mocy której będzie możliwy jej zakup, podpisali dzisiaj wojewoda małopolski Piotr Ćwik i starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas.

– Rozwój i postęp techniki, także tej mającej zastosowanie w szeroko rozumianej medycynie, jest niezwykle szybki. Dzisiejsze możliwości, jakie oferuje nam nowoczesny sprzęt służący ochronie i ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, to realne wsparcie dla pracy zespołów ratownictwa medycznego. To podstawowa kwestia, jaką jest sprawny dojazd na miejsce zdarzenia, a zarazem komfortowy i bezpieczny transport pacjentów. Dlatego wymiana taboru samochodowego służącego w pogotowiu ratunkowym jest konieczna. Gratuluję panu Staroście, a wszystkim załogom, którzy będą pełnić służbę w nowej karetce, życzę, aby każda z prowadzonych akcji zakończyła się szczęśliwie – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na mocy podpisanej dzisiaj umowy wojewoda małopolski przekaże staroście wadowickiemu 100 tys. zł dofinansowania. Niedawno identyczną kwotę otrzymał powiat suski.

W powiecie wadowickim aktualnie działa 5 zespołów ratownictwa medycznego. Funkcjonuje jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy w ZZOZ w Wadowicach.

google_news