Wydarzenia Wadowice

Andrychów: Mieszkaniowy głód

Grubo ponad czterysta podań czeka na rozpatrzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Andrychowie. Od lat problemu głodu lokalowego w mieście nad Wieprzówką nie udało się rozwiązać. Światełko w tunelu zaczyna się jednak pojawiać…

Jak dowiedzieliśmy się od szefa SKM Jana Żydka, istnieje lista oczekujących na lokum w zasobach komunalnych. Na jej czele znajdują się osoby, czy rodziny o najtrudniejszej sytuacji życiowej. Natomiast wiadomo też, że nie wszystkie podania mogą być rozpatrzone pozytywnie, gdyż część wnioskodawców nie spełnia kryterium uzyskania mieszkania komunalnego. A jak zamierzają się uporać z problemem władze miasta? – Chcemy przy ulicy Batorego rozpocząć budowę mieszkań socjalnych . Mamy już stosowną dokumentację, czekamy na pozwolenie na budowę. Wcześniej od osób prywatnych zakupiliśmy działki – odpowiada burmistrz Tomasz Żak. Nowe lokale mają być skromne, gdyż będą przeznaczone dla osób, które unikają płacenia czynszów, a do tej pory nie było gdzie ich przesiedlić. Dzięki inwestycji, co podkreśla Jan Żydek, zwolnią się większe mieszkania komunalne dla oczekujących w kolejce.

Inspektor Grażyna Kaczmarek z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, która pilotuje program budowy mieszkań socjalnych, poinformowała nas, że przy ul. Batorego, w rejonie pomiędzy noclegownią dla bezdomnych a oczyszczalnią ścieków (zob. foto), przewidziano powstanie najpierw jednego minibloku dwukondygnacyjnego. Znajdzie się w nim szesnaście mieszkań jednopokojowych. Dwa z nich będą miały nieco większą powierzchnię. – Docelowo zaplanowaliśmy budowę czterech takich budynków. Jeśli będzie potrzeba, to w kolejnych miniblokach zaprojektujemy kilka mieszkań dwupokojowych – mówi inspektor. Władze miasta chcą na realizację przedsięwzięcia wziąć bankową pożyczkę. Pierwszy mały blok, jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, może powstać w przyszłym roku.

google_news