Kultura i rozrywka Żywiec

Anna Dunat i rodzina Kruczyńskich z nagrodą im. Oskara Kolberga!

Anna Dunat. Fot. Fundacja Górom

Ogłoszono laureatów 49. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się twórcy z Żywiecczyzny.

W kategorii I dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego nagrody przyznano Annie Dunat z Pewli Wielkiej oraz Grażynie i Tadeuszowi Kruczyńskim z Żywca.

Anna Dunat to śpiewaczka i gawędziarka promująca tradycje górali żywieckich. Natomiast Grażyna i Tadeusz Kruczyńscy to wykonawcy zabawek ceramicznych: ptaszków, okaryn oraz organizatorzy warsztatów wykonywania zabawek glinianych.

google_news