Wydarzenia Bielsko-Biała

Aqua S.A. rozdała stypendia. Trzydziestka najlepszych nagrodzona

Dziś w sali sesyjnej bielskiego ratusza odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych corocznie przez spółkę Aqua S.A. w ramach programu „Rodzina +”. Granty otrzymało trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów i studentów.

 

W ramach miejskiego programu „Rodzina +”, skierowanego do najzdolniejszych uczniów z rodzin wielodzietnych i zastępczych spółka Aqua S.A. przyznaje stypendia, które mają motywować młodych ludzi do dalszej owocnej nauki.

 

W tym roku wytypowano trzydziestkę młodych – po dziesięcioro ze szkół podstawowych, średnich oraz studiów wyższych. Wszyscy z nagrodzonych osiągali wysokie średnie ocen i wybitne osiągnięcia w nauce. Na oficjalnym wręczeniu stypendiów obecne były władze spółki wodociągowej, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, naczelnicy wydziałów polityki społecznej oraz edukacji i sportu Urzędu Miejskiego – Ewa Swatek i Ewa Szymanek-Płaska, a także, w imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, wiceprezydent Przemysław Kamiński. Spotkaniu towarzyszył recital muzyki klasycznej wykonywanej na gitarze przez jednego ze stypendystów.

 

Nic tylko pogratulować wam bardzo dobrych wyników, dzięki którym mamy okazję się tutaj dzisiaj spotkać. To jest bardzo dobry kierunek żeby pokazać młodym ludziom, że ciężka praca popłaca – mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej. Prezes zarządu spółki Aqua S.A. Krzysztof Michalski powiedział z kolei, że wspieranie zdolnych uczniów, ich rozwoju i pasji jest obowiązkiem – Na pewno będziemy ten program cały czas kontynuować i zrobimy to z dużą dumą i radością. Nauka wymaga poświęcenia, wymaga zaangażowania, ale jesteście przykładem, że warto – dodał.

 

Stypendia są przyznawane przez spółkę Aqua S.A. corocznie, na okres 12 miesięcy.

 

google_news