Wydarzenia Cieszyn

Bażanowice: Obora przestanie straszyć. Ratują zabytek

Fot. Krzysztof Marciniuk

W Bażanowicach, przy drodze powiatowej Cieszyn – Ustroń, stoi charakterystyczny budynek. To obora, będąca pozostałością dawnego folwarku. Obiekt właśnie odzyskuje swoje walory…

Przypomnijmy, stara obora widnieje w wojewódzkim rejestrze zabytków pod nr A/444/86 jako „Dawny folwark z XVIII i XIX wieku”. To znacznie komplikowało postępowanie dotychczasowym właścicielom. W planach było urządzenie w zabytku stylowej restauracji i pokojów gościnnych oraz warsztatów rękodzielnictwa w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nic z tego jednak nie wyszło, ponieważ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Cieszynie nie dysponowało odpowiednim budżetem. Parę lat temu wykonane zostały prace techniczne nakazane przez konserwatora, m.in. zabezpieczono wnętrze przed dostępem osób z zewnątrz, uzupełniono rynny i wykonano odprowadzenie wód deszczowych poza budynek.

Zdecydowano się na próbę sprzedaży nieruchomości z nieużytkowaną oborą o powierzchni około 1081 mkw. Zakończyło się to powodzeniem. Od ubiegłego roku właścicielem zabytkowej obory jest Ośrodek Badań Oświaty Rozwoju i Analiz w Cieszynie – w skrócie OBORA – funkcjonujący jako jedna ze spółek zależnych MDM NT. W połowie czerwca nowy właściciel przystąpił do działania, przekazując plac budowy ekipie remontowej (patrz zdjęcia). Wszystko zatem wskazuje, że obora przestanie straszyć wybitymi oknami, odpadającym tynkiem ze ścian, spadającymi kawałkami gzymsu, powyrywanymi drzwiami, zwichrowanym miejscami dachem czy dziurawym betonowym ogrodzeniem. Na dobry początek wykoszono okazałe zielsko rosnące przed oborą od strony ulicy Cieszyńskiej. Odgłosy robót dochodzą też z wnętrza obiektu.

W lipcu ubiegłego roku spółka wystąpiła do wojewódzkiego konserwatora zabytków z zapytaniem dotyczącym możliwości zmiany sposobu użytkowania. Chcemy utworzyć w dawnej oborze ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym będą zainstalowane linie pilotażowe, pracujące na potrzeby rozwoju naszego przedsiębiorstwa i dla podmiotów zewnętrznych. Jak informowaliście, w lutym tego roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie. To pozwoliło objąć patronatem oddział o kierunku mechatronicznym w tej szkole – mówi Tomasz Piechaczek, wiceprezes zarządu MDM NT.

Konserwator zabytków wyraził zgodę, by wymienić dach, stolarkę okienną i drzwiową oraz elewację, z zachowaniem walorów tego zabytkowego obiektu. To był jeden z warunków sfinalizowania zakupu nieruchomości, co nastąpiło jesienią ubiegłego roku. Kolejnym krokiem było przygotowanie projektu budowlanego w ścisłej współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W efekcie na dobry początek, w połowie czerwca, mogły ruszyć roboty zabezpieczające budynek przed dalszą degradacją. Obejmują one wykonanie opaski drenażowej i naprawę izolacji przeciwwilgociowej ścian, skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, skucie posadzki i wykonanie odprowadzenia wód opadowych od budynku. Ponadto rozebrana zostanie tylna przybudówka.

Gotowy jest projekt konstrukcyjno-budowlany. Jak tylko uzgodnimy wszystkie szczegóły, wystąpimy do Starostwa Powiatowego w Cieszynie z wnioskiem o wydanie pozwolenia budowlanego na całość prac. Dokument musi przejść wszystkie procedury, w tym uzyskanie opinii konserwatora zabytków. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przejść płynnie z pierwszego do drugiego etapu realizacji tej inwestycji. Wszystko zależy od tego, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę. Chcielibyśmy zakończyć remont więźby i dachu oraz zaadaptować budynek jeszcze w tym roku – wyjaśnia Tomasz Piechaczek.

Wiceprezes nie kryje, że wybór zabytkowego obiektu na ośrodek badawczo-rozwojowy o nazwie OBORA nie jest przypadkowy. Placówka będzie bowiem sąsiadowała z nową, wybudowaną po drugiej stronie ulicy halą produkcyjną, mającej swoje korzenie w regionie cieszyńskim firmy MDM NT.

google_news