Bielsko-Biała E-edukacja Cieszyn Żywiec

Bezpieczna praca w rolnictwie

Znani są laureaci IX Wojewódzkiego Konkursu “Bezpieczna praca w rolnictwie”. Uczniowie szkół o profilu rolniczym rywalizowali w finale zorganizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Najpierw odbywa się etap szkolny, podczas którego wyłaniani są reprezentanci do konkursu wojewódzkiego. W finale znalazło się po dwóch uczniów z danej placówki szkolnej. Ich rywalizacja polegała na rozwiązaniu pisemnego test, który zawierał 25 pytań. Mieli na to 45 minut, czyli godzinę lekcyjną.

W tegorocznej edycji Konkursu “Bezpieczna praca w rolnictwie”, wzięło udział 165 uczniów z 9 szkół. W finale rywalizowała najlepsza osiemnastka z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

W finale największą wiedzą wykazał się Maciej Sufin (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim). Druga była Wiktoria Piechula (Zespół Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku), a trzeci Paweł Smelik (Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu).

W rywalizacji drużynowej wygrał duet z Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, przed Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu i Zespołem Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki i wyrównany poziom wiedzy startujących zawodników.

google_news