Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Kasa na przydomowe oczyszczalnie

Fot. Marcin Płużek

Bielski samorząd sfinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Małej Straconki. Właściciele nieruchomości położonych w rejonie ulic: Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej mogą liczyć na dotację stanowiącą 95 procent kosztów takiej inwestycji, lecz nie większą niż 20 tysięcy złotych.

Decyzja ma związek z rezygnacją przez władze miasta z budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tym obszarze Bielska-Białej. Inwestycja miała być realizowana w latach 2022-2025, jednak z przyczyn ekonomicznych odstąpiono od niej. – W celu uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie, a w szczególności z uwagi na pobliską lokalizację ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka, podjęto działania umożliwiające przyznanie osobom fizycznym dofinansowania do zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.

google_news