Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Prezydent czeka na kandydatów

Fot. Marcin Płużek

Prezydent Bielska-Białej oczekuje na zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Mogą ich zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata wraz z uzasadnieniem jego kandydatury.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy prezydencie i jest powoływana na 4-letnią kadencję.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 33 49 71 500.

google_news