Bielsko-Biała Kultura i rozrywka

Bielsko-Biała: To już 39 edycja – czas na “Lipę”

Pandemia nie przeszkodziła młodym literatom. Już po raz 39 zorganizowany zostanie w Bielsku-Białej “Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa”. Młodzi prozaicy i poeci mogą nadsyłać utwory do 4 czerwca..

Lipa to najstarszy konkurs literacki w Polsce organizowany niestrudzenie od 1983 roku przez klub “Best” prowadzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany. W ciągu tych lat wzięło w nim udział tysiące młodych ludzi, dla których bardzo często był to początek artystycznej kariery. Od 25 lat Lipa ma charakter ogólnopolski  (wcześniej był to przegląd wojewódzki). Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży, lecz w tym roku mogą wziąć w nim udział także dorośli. Chodzi zwłaszcza o dawnych „lipowiczów” i ma to związek z przypadającym w przyszłym roku 40-leciem konkursu (osoby dorosłe będą odrębnie klasyfikowane). Jak zawsze tematyka nadsyłanych prac – czy to pisanych prozą czy wierszem – jest dowolna, jednak organizatorzy zachęcają do poruszania tematów związanych z czasem pandemii. Maksymalnie można nadesłać do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Utwory muszą być samodzielnie napisane i nigdzie wcześniej niepublikowane. Każdy utwór należy wysłać w trzech egzemplarzach spisanych na komputerze.

Prace można wysyłać pocztą na adres Spółdzielczego Centrum Kultury Best przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany, 43-300 Bielsko-Biała, ulica. Jutrzenki 22, umieszczając na kopercie dopisek „Lipa’2021” , Można to też zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając prace na adres [email protected]
Formularze kart zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem); które następnie należy wpisać do karty zgłoszenia (tekstów nie wolno podpisywać własnym nazwiskiem). Osoby pełnoletnie muszą dołączają do zgłoszenia zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie i publikację ich danych osobowych. W przypadku osób młodocianych taką zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.

Jak zwykle jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna wybierze 100 prac stu autorów, które opublikowane zostaną w lipowej antologii.
Lista finalistów zostanie opublikowana po 3 września na stronie www.sckbest.pl

KB-beton
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments