Porady i inspiracje Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Błąd okołoporodowy – co to jest i co można zrobić?

Błąd okołoporodowy – co to jest i co mogę zrobić? Tego typu pytania często zadają sobie rodzice, którzy zaobserwowali nieprawidłowości po stronie personelu medycznego, skutkujące szkodą dziecka. Problematyka błędów okołoporodowych jest obszerna i złożona, warto więc znać chociaż podstawowe pojęcia i roszczenia. Mimo znacznego rozwoju medycyny, na polskich porodówkach niestety wciąż dochodzi do błędów okołoporodowych. Chociaż są one dla rodziców tragedią, podstawą jest znajomość przysługujących dziecku i jego rodzicom praw. W dzisiejszym artykule na konkretnych przykładach wyjaśniamy czym jest błąd okołoporodowy i co można zrobić, gdy do niego dojdzie.

Błąd okołoporodowy – co to jest i kiedy występuje?

Błąd okołoporodowy jest rodzajem błędu medycznego, czyli błędu w sztuce lekarskiej. Polskie prawo nie definiuje co prawda wprost pojęcia błędu medycznego, jednak w tej kwestii można oprzeć się na wyroku Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54). W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy uznał, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. W przypadku błędu okołoporodowego będzie oczywiście chodziło o czynności i zaniechania, do których doszło w okresie porodu (ale również przed i w trakcie).

Mówiąc w uproszczeniu – o błędzie okołoporodowym możemy więc mówić, gdy lekarz lub inny członek personelu medycznego zachowa się sprzecznie z zasadami wiedzy i praktyki lekarskiej. Muszą być to oczywiście zasady znane na moment, w którym doszło do błędu.
Warto również, abyś pamiętał, że chociaż błąd medyczny powszechnie określany jest jako „błąd lekarza” – niekoniecznie musi chodzić dosłownie o błąd lekarza. Błąd medyczny, w tym również błąd medyczny okołoporodowy może popełnić także położna, pielęgniarka, lekarz dentysta, diagnosta, a także każda inna osoba, wykonująca zawód medyczny. Koniecznie przeczytaj również nasze artykuły o błędzie położnej i o błędzie pielęgniarki.

Błąd okołoporodowy – przykłady. Kiedy mamy do czynienia z błędem okołoporodowym?

Definicja to jedno, praktyka to drugie. W Polsce najczęściej dochodzi do błędów okołoporodowych takich jak:

 • Zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia lub całkowite jego zaniechanie;
 • Zaniechanie przeprowadzenia odpowiednich badań, np. KTG lub USG;
 • Brak regularnego monitoringu stanu płodu;
 • Niedokładne przeprowadzenie wywiadu lekarskiego z pacjentką;
 • Podanie pacjentce niewłaściwego leku lub właściwego leku w nieodpowiedniej dawce;
 • Brak właściwej opieki nad noworodkiem;
 • Zaniedbania o charakterze organizacyjnym, np. brak lekarza specjalisty w szpitalu lub brak odpowiedniego sprzętu.

Oczywiście, są to tylko przykłady. Sytuacji, w których dochodzi do błędu okołoporodowego może być znacznie więcej. Różne mogą być także ich skutki. Nie zawsze musi dojść do śmierci dziecka, aby mówić o błędzie okołoporodowym. Błędy takie często skutkują niepełnosprawnościami i innymi szkodami, również tymi, których skutki można wyleczyć. Aby mówić o błędzie okołoporodowym, bezsprzecznie musi dojść do szkody – szkoda ta może przybierać jednak różne postacie.

Błąd okołoporodowy – czego można żądać? Roszczenia z tytułu błędu okołoporodowego

Roszczeń z tytułu szkód spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub postępowania administracyjnego – przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. O postępowaniach przed Komisjami pisałyśmy w osobnym artykule.

Na drodze postępowania cywilnego pacjenci, tj. pokrzywdzone dziecko lub rodzice, występujący w jego imieniu, mogą żądać:

 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jest to jednorazowe świadczenie, przyznawane za krzywdy i cierpienia, których dziecko doznało na skutek błędu okołoporodowego. Co ciekawe, zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, w określonych sytuacjach również rodzice dziecka mogą domagać się zadośćuczynienia dla siebie (obok zadośćuczynienia dla dziecka).
 • Odszkodowanie za błąd medyczny. Jest to świadczenie przyznawane poszkodowanemu pacjentowi z tytułu wydatków, poniesionych na np. wizyty u lekarzy specjalistów, lekarstwa czy sprzęt rehabilitacyjny.
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb, powstałych na skutek błędu okołoporodowego. Jest to świadczenie, które pacjent otrzymuje regularnie, najczęściej co miesiąc. Rentę otrzyma dziecko, które na skutek błędu okołoporodowego nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji lub wymaga stałego leczenia.
 • Zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia. O tego typu świadczenie można się ubiegać, gdy skutki błędu okołoporodowego wymuszają szybki zakup np. sprzętu rehabilitacyjnego czy przeprowadzenia kosztownych badań.

Świadczeniami o najwyższych wysokościach są zwykle zadośćuczynienia. W osobnym artykule pisałyśmy o przykładowych kwotach, które sądy przyznawały w sprawach o błędy medyczne.

Błąd okołoporodowy – ile czasu na pozew i kogo pozwać? Terminy przedawnienia w sprawach o błędy okołoporodowe

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu błędu medycznego, w tym również błędu okołoporodowego, wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia tej szkody. Jeśli jednak pozew składa dziecko, ma ono na dochodzenie swoich roszczeń 2 lata od uzyskania pełnoletności. Dziecko ma zatem łącznie aż 20 lat na dochodzenie sprawiedliwości na drodze sądowej (18 lat, podczas których dziecko reprezentują rodzice i 2 lata na samodzielne działanie).

Co ważne, w sprawach o błędy okołoporodowe nie zawsze będziemy pozywać lekarza czy innego członka personelu medycznego. W dużej mierze zależy to od formy zatrudnienia danej osoby w szpitalu. Szpital odpowiada za działania swoich pracowników, więc zwykle najrozsądniejsze będzie pozwanie szpitala. Oprócz tego pozwać można jeszcze ubezpieczyciela szpitala, a w określonych przypadkach – również lekarza. Pozwanie większej liczby podmiotów daje większe szanse na uzyskanie świadczeń w sprawiedliwej wysokości. O tym jednak kogo najrozsądniej będzie pozwać decydują okoliczności sprawy. Najlepiej po prostu powierzyć swój problem kancelarii specjalizującej się w błędach okołoporodowych.

Dobry prawnik od błędów okołoporodowych – szansa na sprawiedliwe zakończenie sprawy

Sprawy o błędy okołoporodowe należą do najtrudniejszych. Wiążą się nie tylko z ogromnymi emocjami – poczuciem niesprawiedliwości czy straty – ale również z koniecznością dopilnowania ogromnej liczby formalności. Z oczywistych względów niezbędna jest również wiedza prawnicza i podstawy wiedzy medycznej. W sprawach o błędy okołoporodowe pojawiają się m.in. opinie biegłych, które tylko prawnik specjalista będzie potrafił odpowiednio zinterpretować. Bardzo ważne jest także profesjonalne przesłuchanie świadków – m.in. personelu medycznego, który często obawia się zeznawać na niekorzyść szpitala.

Rodzice, których dziecko ucierpiało lub zmarło na skutek błędu okołoporodowego nie powinni działać samodzielnie. Stawka jest wysoka – kwoty zadośćuczynień przyznawanych w sprawach o błędy okołoporodowe potrafią być naprawdę duże. Nie ma sensu ryzykować. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest kontakt z prawnikiem, a najlepiej z kancelarią specjalizującą się w sprawach o błędy medyczne. Nasza kancelaria pomogła już wielu rodzinom, a oprócz doświadczenia wyróżnia nas stale poszerzana wiedza medyczna. Wiemy jak pomagać rodzinom i dzieciom pokrzywdzonym skutkami błędów lekarskich. Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy wstępną analizę Twojej sprawy i zobaczymy co można zrobić.

Joanna Lazer, adwokat
Małgorzata Hudziak, radca prawny
Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa
Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001
Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Aniela
Aniela
5 miesięcy temu

Moja tragiczna historia z porodówki też skończyła się sprawą w sądzie. Dziecko w wyniku zbyt późnej decyzji o cięciu cesarski niedotleniło się i doszło do wylewów w mózgu, co spowodowała w konsekwencji mózgowe porażenienie dzięcięce. Sprawę właśnie prowadzi mecenas Lazer i udało się w tej chwili uzyskać rentę do czasu wyroku za co jestem super wdzięczna.