Wydarzenia Bielsko-Biała

Centrum w starych murach

Fot. Marcin Płużek

Dobiegł końca remont konserwatorski zabytkowej kamienicy przy ulicy Wzgórze 14 w Bielsku-Białej. W okazałym budynku ma funkcjonować Miejskie Centrum Usług Społecznościowych. Planuje się, że ta podległa Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej instytucja rozpocznie działalność 1 października. Do tego czasu budynek ma zostać urządzony i wyposażony w niezbędny sprzęt.

Historia tej  kamienicy zaczyna się u zarania dziejów Bielska. Swój obecny wygląd zawdzięcza jednak gruntownej przebudowie z połowy XIX wieku. W ostatnich latach była to w praktyce rudera, wymagająca kapitalnego remontu. Dzięki unijnym funduszom gminie udało się tego dokonać. Od samego początku było wiadomo, jakie będzie przeznaczenie pieczołowicie odrestaurowanego obiektu. Zarówno sam remont, jak i późniejsza działalność (na bazie odrestaurowanej kamienicy) MCUS finansowana jest bowiem w ramach jednego unijnego projektu. Przy czym Bruksela ma dotować działalność centrum przez 21 miesięcy od momentu jego uruchomienia. Później to finansowe wyzwanie musi przejąć na swoje barki gmina lub… zrezygnować z tej instytucji, a budynek przeznaczyć na inne cele. Czym jest MCUS? Centrum ma prowadzić dwa rodzaje działalności. Pierwsza to klub seniora. Dzienną opiekę znajdzie w nim 20 starszych osób. Druga to świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. 30 młodych ludzi będzie tam uczęszczało na wszelkiego rodzaju zajęcia, na przykład rozwijające ich zdolności. Będą też objęci stałą opieką psychologiczną i pedagogiczną. Oferta ta skierowana jest bowiem do środowisk wymagających wsparcia MOPS (rodziny dysfunkcyjne, wielodzietne, itp). Na razie nie są jeszcze znane szczegółowe kryteria, na jakich potrzebujące takiej pomocy osoby będą przyjmowane (zarówno dzieci jak i seniorzy). Jak dowiedzieliśmy się w MOPS regulamin rekrutacyjny jest dopiero tworzony. Jednak już teraz wiadomo, że oferta nie będzie skierowana do wszystkich bielszczan. Wynika to ze specyfiki unijnego projektu. Chodzi o mieszkańców z tak zwanych obszarów zdegradowanych (społecznie). W uproszczeniu – to dzielnice miasta, w których mieszka największy odsetek osób wymagających i korzystających ze wsparcia i pomocy MOPS. Działalność MCUS jest bowiem jedną z form rewitalizacji obszarów miejskich, w tym wypadku w zakresie działań społecznościowych. W przypadku Bielska-Białej jest mowa o siedmiu takich „zdegradowanych” obszarach. Są to (wynika to z danych MOPS): osiedle Beskidzkie, Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne i Górne Przedmieście, Śródmieście Bielsko, osiedle Wojska Polskiego i osiedle Złote Łany. To właśnie z tych rejonów miasta mają być rekrutowani podopieczni centrum. Jednocześnie – usłyszeliśmy – obszerny budynek przy ulicy Wzgórze ma być także wykorzystywany do doraźnych działań MOPS, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością MCUS. Na przykład do prowadzenia warsztatów, wykładów czy spotkań.

Skomentuj

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o