Smacznie, zdrowo i stylowo

Choroby utrudniające dziecku prawidłowe funkcjonowanie, czyli zespół Aspergera i autyzm

ALTER to zespół niepublicznych placówek działających w Białymstoku, Bielsku-Białej, Chorzowie, Słupsku i Sosnowcu. Obejmuje pomocą dzieci od narodzin do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzące działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną placówki, oferują także pomoc dla osób dorosłych. Oferta poradni obejmuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehablitacyjną, terapię integracji sensorycznej a także wybór kierunku kształcenia i zawodu. O diagnozowane w poradni Zespół Aspergera oraz autyzm pytamy bielską placówkę.

– Jakie są najbardziej rozpoznawalne symptomy występujące u dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem?

– Specyfika wymienionych zaburzeń to zbiór cech, zachowań i reakcji, które w znaczny sposób utrudniają bądź ograniczają dziecku prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Trudności w nawiązywaniu relacji zarówno w kontakcie werbalnym, jak i pozawerbalnym, utrudniają funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Jeśli dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, unika relacji z ludźmi, to sygnał dla opiekunów, że należy je zacząć uważniej obserwować. Jeśli pojawiają się stereotypowe, powtarzające się zachowania, typu „chodzenie tylko po kwadratach, mycie się wyłącznie jednym gatunkiem mydła, ubieranie ciągle tych samych ciuchów” lub podobne, to sygnał by spróbować określić czy są to zachowania specyficzne dla zespołu Aspergera i autyzmu, a także określić, czy nie utrudniają dziecku funkcjonowania. Gdy dostrzeżemy u dziecka trudności w adaptowaniu się do zmian, nowych sytuacji lub zaobserwujemy powtarzalność zabaw i brak umiejętności do kreatywnego uczestnictwa w zabawach innych dzieci, powinniśmy dziecko zacząć wnikliwiej, pod kątem tych chorób, obserwować.

– W jaki sposób można zdiagnozować: czy zachowania dziecka są specyficzne dla zespołu Aspergera i autyzmu, czy jednak są tylko elementem jego charakteru?

– W przypadku zaobserwowania u dziecka zachowań i reakcji odbiegających od typowych dla jego rówieśników, czy też specyficznych, utrudniających dziecku i rodzinie funkcjonowanie, dobrze jest sprawdzić czy pasują do opisanych wcześniej zaburzeń czy też nie. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwoli na szybkie i właściwe wyeliminowanie czynników negatywnych. Pozwoli też na dopasowanie odpowiednich narzędzi terapeutycznych. Zanim jednak nastąpi terapia, trzeba przeprowadzić badanie psychologiczne, które określi poziom rozwoju poznawczego dziecka, a następnie badanie pedagogiczne i logopedyczne, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy rozwój funkcjonalny dziecka jest prawidłowy. Konieczne jest również udanie się do lekarza psychiatry, który za pomocą metod stosowanych w medycynie przeprowadzi diagnozę lekarską. By była ona postawiona właściwie nieodzowne jest całościowe i wielokierunkowe podejście do małego pacjenta. Każdemu z rodziców czy opiekunów z pewnością na tym bardzo zależy.
Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Bielsku–Białej

Kontakt:
ul. 11 Listopada 60-62 pok. 207,
43-300 Bielsko-Biała,
tel. (+48)533 585 976,
mail: [email protected]
Rejestracja:
pon-pt: 9.00 – 19.00,
www.poradniaalter.pl/bielsko-biala/
tel. (+48) 533 585 976

 

Artykuł sponsorowany

google_news