Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: 13. Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego

Fot. Krzysztof Marciniuk

Tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca zebrali się radni powiatowi. Była to sesja numer 13 w tej kadencji.

Po przyjęciu raportu z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2017-2018 nastąpił blok uchwał. I tak, powołano nowy skład Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oraz przyjęto tekst jednolity uchwały w sprawie nadania statutu cieszyńskiemu ZZOZ. Następne uchwały dotyczyły  m.in. ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2020 roku,  ustalenia wysokości opłat obowiązujących w przyszłym roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Dokonano zmiany powiatowego budżetu i przyjęto plan pracy Rady Powiatu Cieszyńskiego na rok 2020. Nie zostały natomiast rozpatrzone uchwały odnośnie petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ulicy Cisowej w Cisownicy i petycji Związku Polskich Artystów Plastyków w sprawie ratowania jedynego w Polsce miejsca poświęconego Kossakom, czyli placówek kulturalnych w Górkach Wielkich. Uchwały wróciły do ponownego przeanalizowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

 

google_news