Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Droga do poradni usiana dziurami

Nie ma dnia bez narzekań na stan drogi dojazdowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie. Dziury, błoto i strapieni rodzice, którzy nie mają gdzie zostawić auta. Sytuacja jest, mówiąc wprost, daleka od ideału…

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie mieści się przy ul. Kraszewskiego 13a. Przed szkołą ponadpodstawową, z którą sąsiaduje, nie ma możliwości wjazdu. Zamknięty szlaban i sporo kręcącej się młodzieży wykluczają możliwość zaparkowania. Z kolei pod Urzędem Skarbowym w Cieszynie, znajdującym się również niedaleko, próżno szukać w dzień powszedni miejsca. Dla rodziców dzieci oczekujących na pomoc w poradni zostaje więc wjazd od ul. Błogockiej. Zresztą same władze zalecają właśnie tam pozostawić swój samochód. To w końcu szczególnie istotne dla osób, których dzieci mają trudności w poruszaniu się. Jest to też najbliżej wejścia do poradni. Tyle, że teren przeznaczony do zaparkowania nie napawa optymizmem. To dosłownie dziura na dziurze. Szczególnie w trakcie niepogody, trzeba się liczyć z błotem i utrudnieniami… Postanowiliśmy pomóc rodzicom i zapytać o sprawę władze miasta oraz powiatu.

– Dojazd do Poradni odbywa się przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną częściowo na działce zabudowanej dwoma budynkami wielomieszkalnymi Błogocka 30B i 30C, która pozostaje w użytkowaniu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o. ZBM jako użytkownik działki zawarł w 2017 r. z Powiatem Cieszyńskim umowę użyczenia części ww. nieruchomości z przeznaczeniem na urządzenie dojazdu do miejsc postojowych zlokalizowanych na działce Powiatu. Na mocy przedmiotowej umowy Powiat Cieszyński ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu użyczenia, a także inne związane z jego eksploatacją tak, aby zachować go w stanie niepogorszonym. Ponadto Powiat zobowiązany jest m.in. do wykonywania bieżących remontów wybudowanego dojazdu. W ostatnich latach ZBM dwukrotnie (w 2017 i 2022 r.) zwracał Staroście Cieszyńskiemu uwagę na konieczność przestrzegania ww. zapisów – odpisał „Głosowi Ziemi Cieszyńskiej” Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna.

Jest światełko w tunelu, że sytuacja się zmieni. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo… – Starosta zna problem związany ze złym stanem technicznym drogi dojazdowej do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Pragniemy jednak zauważyć, iż wskazana droga dojazdowa jest drogą wewnętrzną przebiegającą wzdłuż budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBM, który jest odpowiedzialny za jej stan. Natomiast dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych istotny był kilkudziesięciometrowy odcinek za budynkami, który łączy wskazaną drogę wewnętrzną z parkingiem przy ZPPP. Mając świadomość, iż stan tego łącznika oraz parkingu nie jest najlepszy i w znaczący sposób uzależniony od pory roku, planowany jest remont parkingu oraz wykonanie robót, które poprawią stan dojazdu. Ponadto pragniemy wyjaśnić, iż przywołana umowa użyczenia była zawarta na cele budowlane, które były realizowane w związku z robotami przy modernizacji ZPPP i internatu, w tym wykonanie dojazdu (łącznika między drogą wewnętrzną a parkingiem) i tegoż parkingu, a nie w celu wykonania i utrzymywania drogi dojazdowej, która jest drogą wewnętrzną ZBM – odpisała „Głosowi” Sylwia Pieczonka, rzecznik prasowy starosty cieszyńskiego.

O sprawę zapytaliśmy także w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie. – Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o. jako użytkownik działki nr 15 zawarł w 2017 r. z Powiatem Cieszyńskim umowę użyczenia części ww. nieruchomości z przeznaczeniem na urządzenie dojazdu do miejsc postojowych zlokalizowanych na działce Powiatu. Na mocy przedmiotowej umowy Powiat Cieszyński ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu użyczenia, a także inne związane z jego eksploatacją tak, aby zachować go w stanie niepogorszonym. Ponadto Powiat zobowiązany jest m.in. do wykonywania bieżących remontów wybudowanego dojazdu. W ostatnich latach ZBM 2-krotnie (w 2017 i 2022 r.) zwracał Staroście Cieszyńskiemu uwagę na konieczność przestrzegania ww. zapisów. Z ostatniego pisma Z-cy Dyrektora PZDP w Cieszynie w tej sprawie wynikało, że wszelkie uwagi w zakresie stanu technicznego dojazdu należy kierować bezpośrednio do kierownika robót brygady Zespołu Utrzymania Dróg – wyjaśniła Natalia Piksa, prezes ZBM w Cieszynie.

W trakcie oczekiwania na odpowiedzi na nasze pytania stan drogi został nieco poprawiony. Sytuacja wciąż jest jednak daleka od ideału… Czy to się wkrótce zmieni?

google_news