Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Kasa na zabytki

Fot. Dorota Krehut-Raszyk

To już ostatnie chwile, aby złożyć wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wnioski można składać jeszcze tylko do 31 stycznia, do godziny 15.30 w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dotacja obejmować może takie działania jak na przykład: sporządzenie ekspertyz, wykonanie badań, odtworzenie zniszczonej przynależności budynku, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych czy odnowienie lub całkowite odtworzenie okien. Na tę dotację miasto Cieszyn w 2019 roku przeznaczyło 100 tysięcy złotych. W poprzednich latach dzięki środkom z tej dotacji wykonana została konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Krzyża, zmodernizowany został jeden z segmentów Zespołu Klasztorno-Szpitalnego Sióstr Elżbietanek, wyremontowane zaplecze jednej z kamienic przy rynku czy remont elewacji jednej z kamienic znajdujących się przy ulicy Głębokiej.

google_news