Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obrady powiatowej rady (aktualizacja)

We wtorkowe popołudnie rozpocznie się sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Początek obrad o 13.00.

W porządku jest m.in. sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podjęcie uchwał, w tym absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Ma być przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego, dokonane zmiany w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zmiany budżetu powiatu i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego.

Aktualizacja

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wszystkie uchwały będące w porządku obrad zostały podjęte. Ponadto podzielono nadwyżkę, przeznaczając dodatkowe pieniądze na remonty dróg, zadania oświatowe i podwyżki płac dla pracowników DPS-ów w Cieszynie i Skoczowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.  

 

google_news