Sport Cieszyn

Cieszyn: Sąd przyjechał

Fot. z archiwum PTTK Cieszyn

Na sesji wyjazdowej w nadolziańskim grodzie spotkali się członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Gremium to razem z Główną Komisją Rewizyjną oraz Zarządem Głównym, tworzy władze naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W kilkudziesięcioletniej powojennej historii Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, dotychczas nie było wizyty władz naczelnych tej organizacji. Przedstawiciele oddziału wykorzystali więc doskonałą sposobność, żeby przybliżyć gościom historię miasta podzielonego granicą i ziemi cieszyńskiej oraz dokonania samego Oddziału PTTK „Beskid Śląski”.

Goście zwiedzili m.in. Zameczek Prezydencki na Zadnim Gróniu w Wiśle Czarnem, Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich i Żwirkowisko w Cierlicku oraz obejrzeli wiślańską galerię trofeów Adama Małysza i wystawę koronek w Istebnej. W samym Cieszynie zobaczyli panoramę miasta ze Wzgórza Zamkowego, spacerowali po starówce i wstąpili do Książnicy Cieszyńskiej.

Na zakończenie w sali sesyjnej ratusza, odbyło się uroczyste spotkanie z Zarządem Oddziału PTTK „Beskid Śląski” i działaczami z kół miejskich i terenowych.

 

google_news