Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: sygnalizacja może nawet porazić

Pilnego remontu wymaga sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wyższej Bramy, Placu Wolności i Bielskiej w Cieszynie. Cieszyn podjął już decyzję w tej sprawie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cieszynie konieczna okazała się pomoc finansowa powiatu cieszyńskiego. Chodziło właśnie o sygnalizację świetlną i konieczność jej naprawy. Tylko z budżetu Cieszyna na ten cel przeznaczono 83 750 zł. „Sygnalizacja świetlna realizuje obecnie sterowanie stałoczasowe bez akomodacji, co powoduje pogorszenie przepustowości skrzyżowania i dodatkowe utrudnienia w ruchu. Sygnalizacja działa poprawnie, jednak jej praca nie jest optymalna. Skorodowane konstrukcje wsporcze z widocznymi ubytkami stwarzają zagrożenie uczestnikom ruchu (istnieje możliwość przewrócenia konstrukcji oraz porażenia prądem o napięciu = 230V). W świetle powyższego zachodzi konieczność pilnej przebudowy sygnalizacji świetlnej” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

I tak całość kosztów to 167,5 tys. zł, z tego połowę wyłoży powiat cieszyński, a drugą połowę miasto Cieszyn.

google_news