Wydarzenia Cieszyn

Cieszyńskie stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” podsumowało swe dokonania

Fot. diecezja bielsko-żywiecka

Dwóch proboszczów – ks. Witold Grzomba ze Skoczowa oraz ks. dr Andrzej Wołpiuk z cieszyńskiego Mnisztwa – wstąpiło do Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”. Ich akces nastąpił podczas walnego zebrania w Cieszynie. Było ono okazją do zaprezentowania działań i dokonań zarządu Stowarzyszenia, w którego placówkach oświatowych uczy się łącznie 664 uczniów.

Jak informuje diecezja bielsko-żywiecka, najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” było otwarcie żłobka „Niebiańska Kraina” przy Placu Dominikańskim w Cieszynie, który uzupełnia istniejące już placówki edukacyjne, takie jak przedszkola, szkoły podstawowe czy liceum katolickie. W ramach działalności edukacyjnej stowarzyszenie organizuje też różnorodne warsztaty – od artystycznych i kreatywnych, przez plastyczne i muzyczne, po warsztaty z pieczenia i dekorowania ciast oraz hodowli ptaków i drobnego inwentarza.

„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” intensywnie działa na polu kulturalnym, organizując przedstawienia teatralne oraz inne wydarzenia artystyczne. Bardzo owocna na tym polu jest współpraca z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”. Z kolei w ramach działalności wydawniczej jednym z najbardziej rozpoznawalnych owoców stowarzyszenia jest modlitewnik, który otrzymują dzieci w diecezji bielsko-żywieckiej.

Do tej znanej pozycji dołączyła teraz książka ks. Karola Tomali, wydana na jubileusz, a poświęcona zwyczajom religijnym kultywowanym przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Dodatkowo, całkowicie nową publikacją jest książka ks. dr. Piotra Góry „Pastoralno-teologiczny status sanktuarium w przestrzeni życia religijnego diecezji”, która wzbudziła duże zainteresowanie m.in. w środowiskach akademickich.

Fot. diecezja bielsko-żywiecka

W tym roku „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” z sukcesem wprowadziło także do sprzedaży unikatowy zegar ścienny, stworzony z okazji jubileuszu stowarzyszenia. „Nasz zegar jest nie tylko pięknym dodatkiem do wnętrza, lecz również symbolem duchowego wymiaru. Każdy zakupiony egzemplarz oznacza zaś wsparcie dla realizacji naszych celów statutowych – piszą członkowie stowarzyszenia.

Nieodzowną częścią aktywności „Dziedzictwa” jest również działalność charytatywna. Organizowane są kiermasze i zbiórki, z których dochód trafia na wsparcie uczniów i innych potrzebujących. Przykładem akcja „Pompujemy dla Dawida”, a także inne zbiórki na leczenie i rehabilitację osób chorych, wspieranie rodzinnych domów dziecka czy pomoc potrzebującym dzieciom z Ukrainy.

„Dodatkowo, uczniom placówek stowarzyszenia przyznawane są stypendia naukowe, a najzdolniejszych zwalnia się z opłat czesnego. Przed nami wiele zadań i celów. Serdecznie zapraszamy więc osoby które chcą razem z nami budować nową dobrą jakość” – zachęcają członkowie „Dziedzictwa”.

google_news