Wydarzenia Cieszyn

Cieszyńskie: Ta wyborcza niedziela

Fot. Krzysztof Marciniuk

O siódmej rano, podobnie jak w całym kraju, otwarte zostały lokale wyborcze w powiecie cieszyńskim. Niedziela, 21 października, przebiega pod znakiem wyborów samorządowych do rad gminy, powiatu i województwa. Nowych radnych czeka pięcioletnia kadencja.  Podobnie ma się sprawa z nowo wybranymi burmistrzami, wójtami, władzami powiatowymi i wojewódzkimi.

Osoby głosujące w gminach i miastach na terenie powiatu cieszyńskiego, po wejściu do lokalu wyborczego i zweryfikowaniu w spisie wyborców (należy okazać dowód potwierdzający naszą tożsamość), otrzymają 4 karty do głosowania. Posłużą one do oddania głosu na kandydata do rady gminy (miasta), do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta lub burmistrza.

W gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców – w naszym regionie to konkretnie Cieszyn i Skoczów – wybory przeprowadza się w okręgach wielomandatowych, w których wybieranych jest od 5 do 8 radnych, w zależności od wielkości danego okręgu wyborczego. Tutaj wyborcy głosują zarówno na listę, jak i na konkretnego kandydata. Postawienie znaku „x” przy nazwisku kandydata jest równocześnie poparciem listy. Mandaty w okręgu w pierwszej kolejności dzieli się między listy z wykorzystaniem metody D’Hondta (korzystniejszej dla ugrupowań najsilniejszych), a następnie są one przydzielane konkretnym kandydatom na liście. Tutaj decyduje liczba głosów oddanych na konkretną osobę, a nie pozycja na liście. W podziale mandatów – co ważne – biorą udział wyłącznie te ugrupowania, których listy otrzymały ponad 5 procent głosów ważnych w skali całej rady.

Wybór wójta czy burmistrza następuje spośród zgłoszonych kandydatów. Obowiązuje metoda większości bezwzględnej. Jeżeli jeden z kandydatów uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, to zostaje wójtem czy burmistrzem już w pierwszej turze. W przypadku, kiedy nikomu się to nie uda, to dwa tygodnie później (4 listopada) przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym startuje już tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszym podejściu. Mamy w naszym powiecie sytuację zgłoszenia się tylko jednego kandydata na burmistrza (Wisła) i wójta (Brenna). Głosowanie odbędzie się, a wyborcy zaznacza na karcie do głosowania, czy są za daną kandydaturą czy przeciw. Jeżeli kandydat nie uzyska większości głosów “za”, to wyboru wójta czy burmistrza dokona rada gminy czy miasta.

Pamiętajmy, że na każdej karcie do głosowania mamy prawo wskazać jednego kandydata. Jeżeli wrzucimy pusty głos, zostanie on uznany za nieważny, podobnie postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, czyni głos nieważnym.

Lokale wyborcze będą otwarte do 21.00.

google_news
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Franuś
Franuś
5 lat temu

Należy dopowiedzieć, że w odróżnieniu od potrzeby głosowania na wójta czy burmistrza kiedy jest tylko 1 kandydat, w przypadku głosowania na radnego kiedy jest także 1 kandydat – głosowania nie prowadzi się i kandydat jest wybrany automatycznie.