Wydarzenia Cieszyn

Cieszyńskie: Wyróżnienia i nagrody dla pracowników cieszyńskiego szpitala

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyła się uroczystość połączona z obchodami Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

W uroczystości wzięli udział Michał Kopański, wicewojewoda śląski, Janina Żagan, wicestarosta cieszyński, Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Anna Suchanek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz przedstawiciele powiatu cieszyńskiego i Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia upływały pod hasłem “Moje zdrowie – moje prawo”. Światowa Organizacja Zdrowia chce tym samym zwrócić uwagę na fakt, że każdy człowiek ma prawo do zdrowia, czyli dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Powszechne powinno więc być prawo do kontroli własnego zdrowia, świadomej zgody, nienaruszalności cielesnej i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Prawo to powinno obejmować także wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka. Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka.

Podczas uroczystości wykład wygłosił lek. Cezary Linart, zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który przybliżył czym jest zdrowie i jaki mamy wpływ na własny stan zdrowia.

Uroczystość obchodów Światowego Dnia Zdrowia połączona jest z obchodami Dnia Pracownika Służby Zdrowia i jest okazją do przyznania wyróżnień zasłużonym w ochronie zdrowia.

W tym roku honorowe odznaki Ministra Zdrowia odebrali: Mirosław Bomski – lekarz, Urszula Duda – pielęgniarka, Danuta Hankus – pielęgniarka, Anna Konecka – pielęgniarka, Małgorzata Kowala-Kozioł – lekarz, Barbara Król – księgowa, Jacek Kuna – lekarz, Jolanta Nowak – pracownik administracji, Grażyna Penkala – pielęgniarka, Maciej Szczębara – lekarz, Halina Wenglorz – pielęgniarka, Alina Wowry – pielęgniarka

google_news