Wydarzenia Cieszyn

Cieszyńskie: Zadania w powiecie zostały rozdzielone. Kto i za co odpowiada?

Fot. Katarzyna Lindert-Kuligowska

9 maja podjęto decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy członków zarządu powiatu cieszyńskiego. Kto za co odpowiada?

Przypomnijmy, 15 kwietnia komitety wyborcze wyborców: „Porozumienie dla Samorządów”, „Samorządowcy Powiatu Cieszyńskiego”, „Partnerstwo dla Powiatu” oraz „Bezpartyjni Samorządowcy” zawarli umowę koalicyjną, na mocy której przez kolejne 5 lat powiat cieszyński będzie zarządzany wspólnie przez te ugrupowania. Dzięki zawartemu porozumieniu powstała koalicja, która uzyskała większość w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Aktualnie ma 15 z 29 mandatów.

Na mocy wcześniej zawartej umowy koalicyjnej, podczas I Sesji Rady Powiatu tej kadencji starostą cieszyńskim została wybrana Janina Żagan. Na wniosek nowo wybranej starosty w skład zarządu weszli: Mieczysław Szczurek (wicestarosta), Beata Macura, Jerzy Pilch oraz Marcin Ślęk. – Wydaje mi się, że jest to sprawa dość dobrze rozstrzygnięta, ponieważ osoby, które mają przypisane konkretne tematy, są doświadczonymi i kompetentnymi samorządowcami. Wiem, że dobrze wywiążą się z powierzonych im zadań – mówi Janina Żagan, starosta cieszyński.

I tak, zgodnie z uchwałą, starosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan nadzoruje i kontroluje działania m.in. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Edukacji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stanowiska ds. skarg i kontroli, biura powiatowego rzecznika konsumentów, biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, audytora wewnętrznego, geologa powiatowego, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, a także cieszyńskiej straży pożarnej, sanepidu, pogotowia ratunkowego czy organizacji powiatowego transportu zbiorowego.

Z kolei Mieczysław Szczurek jako wicestarosta w swojej pieczy będzie miał m.in. Biuro Zamówień Publicznych, a także wydziały Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Europejskich, cieszyński szpital oraz zajmie się oraz współpracą transgraniczną i międzynarodową. Marcin Ślęk nadzorować będzie i kontrolować m.in. Wydział Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także koordynować działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Jerzy Pilch zajmie się Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych, Wydziałem Komunikacji oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Z kolei Beata Macura nadzorować i kontrolować będzie m.in. działania promocji powiatu cieszyńskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym system pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz stanowiska ds. promocji zdrowia.

google_news