Wydarzenia Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice

Debatowano o kolei

Przyszłość transportu kolejowego w subregionie podhalańskim była tematem spotkania zorganizowanego w starostwie powiatowym przez starostę suskiego Józefa Bałosa.  Uczestniczyli w nim włodarze powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, spółek kolejowych  przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, radny powiatu suskiego Wit Sarlej, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa Jarosław Jażwiec. Nie zabrakło również reprezentantów śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, powiatu żywieckiego, kolejowych związków zawodowych.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia dotyczące planowanych w regionie inwestycji kolejowych, wśród których najważniejszą jest modernizacja linii Skawina – Sucha Beskidzka. Z uwagi na zakres prac, obejmujący kompleksową wymianę infrastruktury i konieczność wyłączenia na wiele miesięcy z ruchu tego odcinka, wiele uwagi poświęcono organizacji transportu w okresie  remontu, a szczególnie zminimalizowaniu uciążliwości dla pasażerów. Uznano, że należy wystąpić do marszałka małopolskiego oraz ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie działań mających na celu przystosowanie linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec do pełnienia funkcji „protezy” kolejowej, pozwalającej na kierowanie w czasie remontu linii Skawina – Sucha Beskidzka pociągów międzywojewódzkich z Podhala przez Suchą Beskidzką, Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej.

Na spotkaniu poruszono także temat budowy łącznicy kolejowej w Chabówce, która z wykonaną już łącznicą w Suchej Beskidzkiej, i będącą na ukończeniu, podobną inwestycją w Krakowie – Zabłociu, przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane do niespełna dwóch godzin. Podkreślono, że pełne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej linii będzie możliwe tylko w przypadku odpowiedniego zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, które powinny odjeżdżać nie rzadziej niż co godzinę.

 

google_news