E-edukacja Cieszyn

Dermokosmos w Skoczowie dla uczniów i nie tylko

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

To był pilotażowy program w powiecie cieszyńskim. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie odbył się wykład inauguracyjny “Dermokosmos”.

Spotkanie otworzył starosta cieszyński, Mieczysław Szczurek. Zachęcił młodych do aktywnego uczestnictwa i zadania pytań. I tak mgr farm. Ewa Jancarczyk opowiadał o roli skóry i jej znaczeniu, prawidłowych nawykach pielęgnacyjnych, najczęstszych chorobach skóry młodzieży oraz stygmatyzacji i wykluczeniu z grupy w związku ze skórnymi chorobami, a także wpływu wyglądu na relację rówieśnicze. Podobne wykłady mają być przeprowadzone w szkołach ponadpodstawowych w powiecie cieszyńskim. Termin wysyłania zgłoszeń do Pragramu Dermokosmos został wydłużony do 26 marca.

google_news