Porady i inspiracje

Dlaczego wykorzystujemy bezzałogowe skanowanie laserowe w 2024?

Wszelkie prace realizowane w gminie wymagają wiedzy na temat tego, jak duży jest jej obszar i jak wygląda ukształtowanie terenu. Na pełnym wzniesień obszarze jest to szczególnie trudne, dlatego pomiary wykonujemy przy użyciu nowoczesnych technologii. Bezzałogowe skanowanie laserowe (ULS) pozwala na generowanie dokładnych i gęstych chmur punktów z powierzchni terenu. Wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne (drony) wyposażone w sensor lidar, które emitują impulsy laserowe i odbierają ich odbicia. Wykorzystując takie oprogramowanie, uzyskujemy najwyższą jakość trójwymiarowego obrazu. Poznajcie działanie dronów.

Bezzałogowe skanowanie laserowe a inne metody pomiarowe

Do pomiarów powierzchni wykorzystuje się fotogrametrię, mobile laser scanning (MLS) czy lotnicze skanowanie laserowe (ALS). Te metody generowania obrazów są jednak mniej precyzyjne w porównaniu do chmury punktów ULS i wymagają załogi. Użycie drona:

  • generuje chmurę punktów o bardzo wysokiej gęstości, nawet do kilkuset punktów na metr kwadratowy. Dzięki temu można uzyskać szczegółowy obraz terenu, nawet w gęstej roślinności czy pod liniami energetycznymi;
  • umożliwia skanowanie terenów trudno dostępnych lub niebezpiecznych, takich jak stoki, urwiska, kopalnie czy budowy oraz latanie na niskiej wysokości i dostosowywanie się do ukształtowania terenu, co zapewnia lepszą jakość i dokładność pomiarów;
  • jest szybką i elastyczną metodą pomiarową, która nie wymaga dużego nakładu czasu i kosztów. Drony są łatwe w transporcie i obsłudze, a skanowanie można realizować w dowolnym miejscu i czasie;
  • pozwala pracować z ziemi i nie wymaga specjalnych zezwoleń lotniczych ani zgody właścicieli terenu;
  • jest kompatybilne z innymi metodami pomiarowymi, takimi jak fotogrametria i pozwala na uzyskanie jednocześnie zdjęcia terenu i chmury punktów.

Bezzałogowe skanowanie laserowe sprawdza się w przypadkach trudnej dostępności. Za pomocą dronów dotrzemy w każde miejsce bez względu na warunki.

Zastosowanie ULS w różnych branżach

Z bezzałogowych statków powietrznych korzystają urzędy i wiele instytucji odpowiedzialnych za prace terenowe. Tą technologią wykonuje się pomiary z dużą dokładnością, dlatego drony wykorzystuje się w:

  • geodezji i kartografii do generowania numerycznego modelu terenu, który są podstawą tworzenia map topograficznych, ortofotomap czy planów zagospodarowania przestrzennego. ULS umożliwia też pomiary objętości, wysokości, nachylenia czy odległości;
  • budownictwie i infrastrukturze, aby monitorować postępy prac budowlanych, kontrolować jakość wykonania czy wykrywać usterki. System przydatny jest do planowania i projektowania dróg, mostów, tuneli czy linii kolejowych;
  • energetyce i telekomunikacji do kontroli stanu takich elementów jak linie energetyczne, słupy, stacje transformatorowe czy anteny telekomunikacyjne;
  • rolnictwie i leśnictwie do oceny stanu upraw, gleby, nawodnienia czy plonowania oraz zarządzania lasami i zapobiegania pożarom;
  • archeologii i kulturze do prowadzenia dokumentacji i ochrony zabytków, stanowisk archeologicznych czy krajobrazów kulturowych.

Dronem z kamerą Sony możliwe jest też wykonanie zdjęć z wydarzeń sportowych i kulturowych. W zależności od potrzeb technologia ta umożliwia wykorzystanie własnych systemów, np. Gispro.

google_news
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments