Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Eurovia wykonała dobrą robotę. Jeździmy aż miło!

Eurovia Polska S.A. wykonała modernizację ul. Krakowskiej i Żywieckiej w Bielsku-Białej. Od sierpnia tego roku mieszkańcy mogą korzystać z rozbudowanych ulic, stanowiących główną aortę komunikacyjną miasta.

Gruntowna modernizacja Żywieckiej i Krakowskiej to jedno z największych i najtrudniejszych przedsięwzięć drogowych w historii Bielska-Białej. Przebudowa tego newralgicznego ciągu komunikacyjnego poprawiła odczuwalnie płynność ruchu na trasie wylotowej w kierunku województwa małopolskiego, zwiększając przy tym dostępność transportową stolicy Podbeskidzia. Dzięki tej inwestycji został także usprawniony dojazd do tzw. węzłów z siecią TEN-T (transeuropejską siecią transportową), czyli węzłów „Krakowska” i „Mikuszowice” umożliwiających połączenie z drogą ekspresową S-1.

Rozbudowa ul. Krakowskiej – od ul. Lwowskiej do granic miasta oraz ul. Żywieckiej – od ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Górskiej – objęła łącznie ok. 7-kilometrowy odcinek drogi krajowej. W ramach kontraktu przebudowano jezdnię, dokonano korekt skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wydzielono pasy do lewoskrętów oraz wybudowano pasy dzielące.

Dbając o wszystkich uczestników ruchu drogowego, wybudowano chodniki i przebudowano zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi oraz wyznaczono liczne przejścia dla pieszych. Na wzrost bezpieczeństwa dróg wpływa też wybudowany system przyjmowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W ciągu ul. Krakowskiej zabudowano zbiorniki retencyjne kanalizacji deszczowej, a także nową kanalizację deszczową oraz przepusty. Inwestycja objęła także prace na obiektach mostowych – na potoku Krzywa w ciągu ul. Krakowskiej oraz na rzece Niwka w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Lipnicką i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego.

Eurovia to wiodący wykonawca w dziedzinie robót publicznych, rozwijający szeroką gamę produktów i technologii poświęconych realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich. Eurovia w Polsce to 35 lokalizacji i ponad 1 300 pracowników zatrudnionych na terenie całego kraju. – Jesteśmy zawsze tam, gdzie są nasi klienci oraz użytkownicy realizowanych przez nas projektów poprzez wykonanie oraz późniejsze utrzymanie infrastruktury drogowej. Mając na uwadze wyzwania związane z użytecznością w obszarze mobilności, łączymy w naszej pracy przemysł, technologię i kompetencje naszych specjalistów, aby dostarczać naszym klientom optymalnych korzyści – przekonują w Eurovii.

DG rolety