Porady i inspiracje

Faktoring. W jaki sposób pomoże twojej firmie?

Odroczone terminy płatności są dziś standardem w transakcjach dokonywanych w wielu branżach. Są na pewno bardzo wygodne dla obu stron – tym należy tłumaczyć sobie ich popularność. Niestety mają też poważne wady, o których nie wolno zapominać. Chodzi tu w szczególności o ewentualną niewypłacalność kontrahenta i związaną z tym utratę płynności finansowej firmy. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na to, by to ryzyko znacząco zminimalizować. W tym celu pomocna będzie usługa faktoringu. 

Transakcje z odroczonym terminem płatności. Jak pomimo ryzyka zachować płynność finansową firmy?

Faktoring to niezawodna metoda na zminimalizowanie ryzyka związanego z zawieraniem transakcji z odroczonym terminem płatności. Bardzo często zdarza się, że zatory płatnicze powodują utratę finansowej płynności firmy i przyczyniają się do tego, że wskutek opóźnień ze strony kontrahentów, ta sama nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. To natomiast odbija się na jej kondycji i wpływa na poważne obniżenie zdolności kredytowej, blokując dostęp do finansowania nowych inwestycji.

Faktoring – przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy przez inny podmiot. Jak działa faktoring?

Faktoring odwrotny, a także pozostałe jego rodzaje, polegają, w najprostszych słowach na przeniesieniu ryzyka niewypłacalności kontrahenta na zewnętrzny podmiot – firmę faktoringową. Cała transakcja polega na wykupienia zobowiązania od przedsiębiorcy, który od tego momentu nie musi już martwić się ewentualną windykacją zobowiązania – to obowiązek faktora.

Faktoring niepełny i inne usługi. Jaką formę współpracy zawiązać z firmą faktoringową? Najważniejsze rodzaje faktoringu

Jeśli chodzi o faktoring rodzaje, w ofercie firm faktoringowych są na tyle zróżnicowane, że każdy klient znajdzie opcję dostosowaną do swoich potrzeb oraz specyfiki działalności. Są to między innymi faktoring cichy, faktoring jawny, faktoring pełny i niepełny, faktoring mieszany, faktoring globalny lub faktoring półotwarty.

Najważniejsze zapisy umowy faktoringu. Na co zwrócić uwagę przy przeniesieniu własności wierzytelności i podpisaniu umowy faktoringowej?

Wybierając faktoring wady tego rozwiązania powinny dla nas być równie ważne, co zalety. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że odsprzedając prawa do wierzytelności, otrzymamy mniejszą kwotę niż w przypadku, gdyby kontrahent opłacił fakturę nam. Z drugiej strony jednak powinniśmy mieć na uwadze fakt, że pozwala on uniknąć utraty płynności finansowej i tym samym zapewnia bezproblemowe funkcjonowanie firmy.

KBszpital
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments