Wydarzenia Cieszyn

Fryderyk Białoń z Kowali Sołtysem Seniorem 2023

Fot. Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

Sołtys podskoczowskich Kowali Fryderyk Białoń otrzymał tytuł Sołtysa Seniora w tegorocznej edycji konkursu „Sołtys Roku”, zorganizowanego pod patronatem marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przez redakcję „Gazety Sołeckiej” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Nagrody wręczono laureatom we wtorek, 9 lipca w Senacie RP.

Konkurs „Sołtys Roku” jest organizowany od 22. lat. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów pracujących na rzecz lokalnych społeczności. Do laureatów tegorocznego konkursu list skierował prezydent Andrzej Duda, a odczytała go Barbara Fedyszak-Radziejowska. Jak napisał prezydent, „praca sołtysa wymaga wrażliwości na rzecz innych ludzi i za tę wrażliwość Państwu dziękuję”.

Fryderyk Białoń z Kowali szczyci się najdłuższym sołeckim stażem w Polsce. Funkcje tę pełni od pół wieku! W Warszawie towarzyszyli mu m.in. burmistrz Skoczowa Rajmund Dedio oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Skoczowa Maria Brodniewicz.

„Przyznany tytuł jest formą podziękowania za wieloletnią pracę Fryderyka Białonia na rzecz społeczności Kowali i gminy Skoczów. Wystarczy wspomnieć, że funkcję sołtysa sprawuje on już od 47 lat, w ciągu których w Kowalach wykonany został szereg inwestycji; m.in. rozbudowa i remont strażnicy OSP i terenu sportowo-rekreacyjnego wokół niej, budowy i remonty dróg oraz budowa wiaty z zapleczem na około 200 miejsc. Przybliżony koszt tych inwestycji wyniósł aż milion złotych. W tym czasie w Kowalach nie zabrakło również licznych festynów, corocznych Dni Seniora, Mikołajek czy Dni Dziecka organizowanych przez sołtysa wraz z mieszkańcami sołectwa. To wszystko składa się na w pełni zasłużony tytuł »Sołtysa Seniora 2023«” – gratulowali Fryderykowi Białoniowi w mediach społecznościowych skoczowscy samorządowcy.

google_news