Wydarzenia Bielsko-Biała

Gigantyczna inwestycja na ostatniej prostej. Cieszyńska – nie tylko droga

Zdjęcia: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

To największa inwestycja realizowana obecnie w Bielsku-Białej, której pozytywne skutki odczuje cały region. Pod względem technicznym to w zasadzie budowa zupełnie nowej dwupasmowej drogi – wygodnej i bezpiecznej nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych i rowerzystów. Wykonująca przebudowę czterokilometrowego odcinka ulicy Cieszyńskiej Eurovia Polska SA jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i przedstawicielami setek podmiotów działających w rejonie budowy, bo wszystkim stronom zależy na tym, aby inwestycja była dopięta na ostatni guzik. Budowa to też pokaz inżynieryjnego kunsztu w skrajnie trudnych warunkach geologicznych, meteorologicznych i – rzecz jasna – epidemiologicznych. Wszystko wskazuje na to, że u progu wakacji nową drogę z przyległą infrastrukturą będzie można już w całości otworzyć.

Od „Hulanki” do Jaworza

Budowa ulicy Cieszyńskiej polega na kompleksowej przebudowie czterokilometrowego odcinka, z czego aż 3,5-kilometrowy – od ronda „Hulanka” – będzie dwupasmowy. Jezdni na całej długości będą towarzyszyły chodniki i ścieżki rowerowe. Zakres robót obejmuje budowę dwóch podziemnych przejść dla pieszych – jednego w Wapienicy, a drugiego przy osiedlu Wojska Polskiego, dwóch mostów, jedenastu przepustów, a także pełną przebudowę mediów, w tym sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej, energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, w tym budowę nowej kanalizacji teletechnicznej. W celu maksymalnego usprawnienia ruchu komunikacyjnego, projekt zakładał także rozbudowę kilku skrzyżowań, w tym czterech z sygnalizacją świetlną, budowę trzech rond turbinowych w ciągu głównym ulicy Cieszyńskiej oraz dwóch minirond. Działaniom na odcinku głównym towarzyszy kompleksowa przebudowa kilkunastu sąsiednich ulic wlotowych o łącznej długości czterech kilometrów.

Wykonawca inwestycji, Eurovia Polska SA, w styczniu 2019 roku zawarł umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej na kwotę 149 milionów złotych, a termin zakończenia zadania planowany jest na czerwiec 2021 roku.

 

150 par rąk do pracy

Prace na ulicy Cieszyńskiej przebiegają intensywnie i z zauważalnym rozmachem. – Tym zadaniem codziennie zajmuje się nawet ponad 150 pracowników, w większości mieszkańców Podbeskidzia – zwraca uwagę Witold Miśtak, dyrektor kontraktu i kierownik budowy. – Mimo wielu niełatwych sytuacji, wykonawca nie macha na nie ręką, tylko od razu angażuje się i pomaga wypracować takie rozwiązania, które zmniejszają wszelkie utrudnienia. Sam też wychodzi z inicjatywami dotyczącymi na przykład tego, jak zwiększyć bezpieczeństwo robót w rejonie szkół. Cały czas aktywnie odpowiada na nowe wyzwania. Podczas cotygodniowych spotkań omawiamy nie tylko kwestie techniczne, ale właśnie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców – ocenia Wojciech Waluś, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, który pełni rolę inwestora. – Zapewniam, że wykonawca bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa pracy na budowie, a to przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Trzeba podkreślić, że przeważnie plac budowy jest szczelnie zamknięty, tymczasem tu trwa wielka budowa, a życie toczy się dalej i przestrzeń publiczna jest otwarta dla ruchu pieszego i pojazdów – dodaje szef MZD. – Najtrudniejszy element to właśnie praca w silnie zurbanizowanym terenie, jak to miało miejsce w centrum Wapienicy, przy stałym dużym ruchu pojazdów i pieszych, w rejonie osiedli, szkół i przedszkoli – potwierdza Andrzej Gruszka, dyrektor Oddziału Kraków Eurovia Polska SA.

W tym momencie roboty koncentrują się na odcinku od granicy Bielska-Białej i Jaworza do nowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Nowomiędzyrzecką. To jedyny fragment, który pozostanie jednopasmowy, bowiem większość ruchu w stronę drogi ekspresowej przejmie Nowomiędzyrzecka.  Tak samo intensywne są prace prowadzone na odcinku ulicy Cieszyńskiej od ronda Niemena do „Hulanki”. – Naszym priorytetem jest to, by jak najszybciej oddać te fragmenty do pełnego użytkowania. Jeśli pogoda pozwoli, to możemy się tego spodziewać na przełomie starego i nowego roku – informuje Andrzej Gruszka. Na otwarcie fragmentu Cieszyńskiej od skrzyżowania z ulicą Skrzydlewskiego do ronda w Wapienicy trzeba będzie poczekać dłużej. To najtrudniejszy odcinek pod wieloma względami, obejmujący strome wzniesienie. – Projekt przewiduje tutaj miejscową niwelację terenu, by droga w tym newralgicznym miejscu była jak najbezpieczniejsza – zapewnia Witold Miśtak. – Warto mieć świadomość zakresu tej inwestycji i tego, jak kompleksowo rozwiązuje wszelkie kwestie techniczne w tej części miasta. Z istniejącego śladu nawierzchni dawnej drogi i jej konstrukcji nic nie zostaje. Wszystko trzeba rozebrać i przebudować. Można wręcz uznać, że powstaje zupełnie nowa droga w pełnym zakresie – zwraca uwagę dyrektor kontraktu.

Niespodzianka!

Aneks dotyczący wydłużenia realizacji inwestycji o pół roku nie wziął się z nieodpowiedniego tempa prac, tylko szeregu czynników niezależnych od wykonawcy, co potwierdza sam inwestor. – Był problem z dostępnością do działek. Kolejnym dużym problemem były niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego, drenaż, kanalizacja, nowe sieci teletechniczne. Nie można przewidzieć czegoś, co znajdujemy pod ziemią podczas pracy, a czego nawet nie ma na planach. Psikusa sprawiła nam też pogoda – w maju i czerwcu intensywnie nie padało może przez dwa tygodnie. Zupełnie nowym czynnikiem utrudniającym prace była epidemia koronawirusa – wylicza dyrektor kontraktu. – Opóźnienia w przekazaniu placu budowy wzięły się stąd, że nie wszystkie działki zostały wydane przez właścicieli i wykonawca nie mógł rozwinąć pełnego frontu – potwierdza Wojciech Waluś. – Okres pierwszego lockdownu udało się przejść bez większych problemów, ale najtrudniejsza sytuacja jest właśnie w ostatnich tygodniach. A przy tym nagromadzenie sieci pod drogą jest rzeczywiście bardzo duże. Przez kilkadziesiąt lat każdy coś w ziemi zakopał, a projektant nie mógł uwzględnić czegoś, co oficjalnie nie istniało. Jeśli budowa zatrzymuje się z powodu jakiejś „niespodzianki”, to cierpi na tym cała misterna logistyczna układanka – dodaje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

– Przy inwestycjach realizowanych w terenie miejskim duża część zaangażowania dotyczy właśnie prac związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego. Efektu tej znacznej i skomplikowanej części robót nie widać, ale te działania są konieczne do możliwości rozpoczęcia głównych robót drogowych. Dlatego też w pierwszej fazie budowy koncentrowaliśmy się na przebudowie wszystkich sieci, budowie nowej kanalizacji deszczowej i nowego kanału teletechnicznego, który pozwoli miastu realizować kolejne nowoczesne przedsięwzięcia, na przykład dotyczące inżynierii ruchu – wskazuje Witold Miśtak.

Wygodnie, bezpiecznie, nowocześnie

Wojciech Waluś podkreśla, że tak wymagające zadanie jest dobrze realizowane. – Przygotowując tę inwestycję, na tę chwilę największą w mieście, przewidywaliśmy, że – z uwagi na jej zakres i skalę – będzie bardzo trudna, dotycząca wielu mieszkańców, zmieniająca sposób obsługi przyległych nieruchomości. Dlatego zależało nam na wykonawcy, który ma odpowiednie zasoby i doświadczenie, by zrealizować to z najmniejszą szkodą dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Podczas przetargu wykonawca musiał wykazać się więc znajomością terenu i pokazać przedsięwzięcia, które wspomogą realizację. I to właśnie Eurovia, dobrze nam znana w regionie, została najwyżej oceniona – mówi szef MZD. Jak dodaje dyrektor krakowskiego oddziału Eurovia, współpraca z MZD była szeroka i prowadzona z naciskiem na dobro i pełną wiedzę mieszkańców. – Za pośrednictwem naszych przekazów i bogatego serwisu MZD, mieszkańcy mogą śledzić na bieżąco postępy w pracach, otrzymywać informacje o zmianach w organizacji ruchu, a także oglądać reportaże wideo oraz filmy i zdjęcia wykonywane z lotu ptaka – mówi Andrzej Gruszka.

Za nieco ponad pół roku zmodernizowana ulica Cieszyńska odciąży układ komunikacyjny miasta. – To przykład nowoczesnego podejścia, nastawionego przede wszystkim na bezpieczeństwo. Świadczą o tym przejścia podziemne dla pieszych, ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przyjazne także dla pieszych – wylicza dyrektor kontraktu. – Wykonujemy też większe inwestycje, jak budowy dróg ekspresowych, ale do tej w Bielsku-Białej podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem i chcemy, by była piękną wizytówką naszej spółki – dodaje Andrzej Gruszka. – Ta realizacja spełnia szereg wyśrubowanych norm w zakresie bezpieczeństwa, ale i w kwestii ochrony środowiska. Przykładem są ekrany chroniące przed hałasem, zastosowanie cichej nawierzchni, ale też takie szczegóły, jak separatory, które nie pozwalają, by zanieczyszczenia przedostawały się do naszych wód. Część drzew musieliśmy wyciąć, ale po zakończeniu prac zajmiemy się uzupełnianiem zieleni – zapewnia Wojciech Waluś. Dyrektor MZD uważa, że mieszkańcy docenią tę inwestycję. – Nowa droga upłynni ruch i będzie służyła dobremu funkcjonowaniu miasta. Rozwiąże największe problemy w tej części Bielska-Białej. Wreszcie będziemy się swobodnie, bezpiecznie i szybko poruszać – puentuje.

Modernizacja w liczbach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej to gigantyczna inwestycja. Ulica Cieszyńska jest modernizowana od ronda „Hulanka” aż do granicy Bielska-Białej z Jaworzem, czyli na długości czterech kilometrów. Składają się na nią elementy tak pracochłonne i trudne w budowie, jak przejścia podziemne i budowa mostu, ale też duża ilość mniejszej infrastruktury. Wszystko zostało przemyślane tak, by budowa była kompleksowa, nie tylko spełniająca potrzeby bezpiecznej i nowoczesnej komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej, ale też współgrała z wyjątkowo złożoną infrastrukturą, taką jak na przykład sieci różnego rodzaju, urządzenia wodne i kanalizacyjne.

Zakres inwestycji to:

– rozbudowa ulicy Cieszyńskiej na odcinku o długości około 4 kilometrów,
– budowa/przebudowa 17 skrzyżowań w ciągu ulicy Cieszyńskiej, w tym z ulicami Jaworzańską i Tadeusza Regera, Czesława Tańskiego i Wapienicką; Stawową i Szarotki (ronda turbinowe) oraz Jesionową,
– przebudowa bocznych ulic o łącznej długości około 4 kilometrów,
– budowa 3 rond turbinowych – na skrzyżowaniu z ulicą Jaworzańską, na skrzyżowaniu z ulicą Wapienicką i rondo Niemena;
– budowa 13 zatok autobusowych wraz z wiatami,
– budowa ścieżek rowerowych,
– budowa chodników po obu stronach drogi na całej jej długości,
– budowa ekranów akustycznych o długości około 1 kilometra,
– budowa mostu na rzece Wapienica,
– budowa dwóch przejść podziemnych,
– budowa 11 przepustów,
– budowa 4 sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem,
– budowa ponad 9 kilometrów kanalizacji deszczowej,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne i balustrady),
– budowa nowego kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej na całej długości,
– przebudowa sieci elektroenergetycznych i budowa energooszczędnego oświetlenia na całej długości,
– przebudowa sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnych,
– przebudowa urządzeń wodnych.

To też ich inwestycja

Głos reprezentantów lokalnej społeczności

Modernizacja ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej to nie tylko inwestycja miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i jej wykonawcy – firmy Eurovia. To przede wszystkim inwestycja służąca mieszkańcom miasta oraz wszystkim tym, którzy z Jaworza, Jasienicy i ościennych gmin dojeżdżają do Bielska-Białej. Swoje cegiełki do obecnego kształtu przedsięwzięcia – współpracując z firmą Eurovia – dokładali przedstawiciele lokalnych społeczności, na co dzień funkcjonujących w rejonie ulicy Cieszyńskiej. Oddajmy więc głos szefom instytucji, którzy angażowali się w to przedsięwzięcie, aby efekt był jak najbardziej zadowalający i ułatwiający działalność w tej części miasta.

Katarzyna Wójcik, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademia Żaków” przy ulicy Jaworzańskiej:

– To bardzo potrzebna inwestycja dla miasta. Rodzice się ucieszą, że nowy układ drogowy rozładuje ruch, co skróci czas dojazdu do placówki i powrotu do domu. Funkcjonowanie w tym rejonie z drogą o jednym pasie ruchu było już koszmarem.

Nieco obawialiśmy się tego, jak tak duże przedsięwzięcie wpłynie na funkcjonowanie naszej placówki, ale jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Teren w rejonie szkoły jest bardzo dobrze zabezpieczony. Co więcej, pracownicy firmy prowadzili dla uczniów prelekcje o tym, na co powinni zwrócić uwagę, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły przy zmieniającej się organizacji ruchu. W trakcie budowy napotykaliśmy na różne niespodzianki, ale mieliśmy stały kontakt z Eurovia i od razu otrzymywaliśmy satysfakcjonujące nas odpowiedzi.

Jacek Kozak, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA przy ulicy Cieszyńskiej 365:

– Dla nas, jako zarządu ARR, temat rozbudowy ulicy Cieszyńskiej był bardzo istotny, ponieważ mamy nieruchomości, które służą jako biura dla nowych firm produkcyjnych i usługowych. To kilkudziesięciu najemców, więc istotne było dla nas wszystkich, by komunikacja zarówno z centrum miasta, jak i jego obrzeżami, była jak najsprawniejsza. Cieszymy się, że miasto realizuje inwestycję, która poprawi ten aspekt.

Eurovia podczas wykonywania prac w naszym sąsiedztwie zawsze słuchała naszych sugestii. Gdy tylko pojawiał się na przykład problem z zablokowanym zjazdem czy powstała konieczność poprawy tymczasowego zjazdu, to jej odzew był błyskawiczny i możemy tylko chwalić. Uczestniczyliśmy też w spotkaniach z wykonawcą, kontaktowaliśmy się z Miejskim Zarządem Dróg i wszystkie sprawy załatwialiśmy na bieżąco, z zadowalającym nas efektem.

Teresa Migdał-Baran, dyrektor Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody przy ulicy Jaworzańskiej:

– Cieszę się z powodu tej inwestycji, bo przy okazji mamy drugi wjazd do przedszkola, od strony rzeki. Wyjazd będzie się odbywał przez główną bramę. Dzięki temu rodzice dzieci będą mieli możliwość bezpiecznego i wygodnego dostępu do parkingu. Do samego przedszkola będzie łatwiej dojechać, bo z dwóch stron. Co więcej, układ drogowy będzie prosty i bezkolizyjny, a przejazd ułatwią ronda. Gdy inwestycja się zakończy, to ruch w Wapienicy się rozładuje i nie będzie trzeba stać w korkach. Mamy tylko nadzieję, że nie będą tędy jeździły samochody ciężarowe. Jestem też zadowolona z tego, że wzdłuż drogi powstaną ekrany dźwiękochłonne. Mamy piękny ogród o powierzchni ponad hektara i – dzięki ekranom – pozostanie on zacisznym zakątkiem dla dzieci. Ekrany to także bariera dla spalin z samochodów. Zasadziliśmy tam nowe drzewa i planujemy sadzić kolejne, ponieważ imię „Przyjaciół Przyrody” nas do tego zobowiązuje.

Jacek Żołubak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”:

– Skala tej inwestycji jest ogromna. Dla nas ważny był zarówno etap jej projektowania, realizacji oraz tego, co nas czeka po jej oddaniu do użytku. Odbyliśmy wiele spotkań z prezydentem Bielska-Białej, by nasz głos był słyszalny i by inwestycja spełniła oczekiwania mieszkańców. Myśleliśmy też nad tym, co można wspólnie przedsięwziąć na działkach przyległych do nowej drogi, bo nasze sąsiadują z gminnymi. Klimat rozmów z prezydentem był satysfakcjonujący i nie będzie rozczarowania.

Biorąc pod uwagę skalę inwestycji i stopień jej skomplikowania, to współpraca z Eurovią podczas jej realizacji jest bardzo dobra. Komunikacja z wykonawcą jest wręcz wzorowa, szczególnie w kwestii zmian w organizacji ruchu i tworzeniu tymczasowych przejazdów. Mimo że rozmach inwestycji miał wpływ na powstawanie sytuacji konfliktowych, to Eurovia zaprezentowała się jako elastyczny wykonawca. Nawet podczas robót na bieżąco uzgadnialiśmy sprawy, które należało szybko załatwić, przez co uniknęliśmy niepotrzebnych kłopotów. Spółdzielnia, jako sąsiad tej inwestycji, nie może narzekać na współpracę z Eurovia, a wręcz przeciwnie, bo wszystkie rozmowy odbywają się w dobrej atmosferze. Modernizacja ulicy Cieszyńskiej pozwoli rozładować korki. Droga będzie wreszcie przejezdna i mniej uciążliwa dla wszystkich, bo w newralgicznych miejscach nie zabraknie ekranów. Właśnie pracujemy wspólnie nad tym, by przy jednym z naszych placów zabaw pojawiły się ekrany. Myślę, że pomiary hałasu dowiodą, że będzie lepiej, niż wszyscy myśleliśmy.

Edyta Zaczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 przy ulicy Jaworzańskiej:

Inwestycja znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Wapienicy. Są już wydzielone nowe chodniki, zostały wybudowane ścieżki rowerowe, których wcześniej nie było. Zmodernizowano przejście podziemne, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Otoczenie szkoły będzie lepiej oświetlone i skomunikowane, dzięki czemu uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły będą mogli bezpiecznie do niej dotrzeć. Wielkim udogodnieniem będzie połączenie przystanków autobusowych dla pasażerów jadących do centrum Bielska-Białej. Zmiana skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na ronda oraz poszerzenie jezdni o drugi pas spowoduje, że rodzice uczniów przywożący i odbierający swoje dzieci nie będą stać w korkach.

 

Eurovia to wiodący wykonawca w dziedzinie robót publicznych, rozwijający szeroką gamę produktów i technologii poświęconych realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa oraz rozmieszczenie oddziałów na terenie całego kraju pozwala na dostarczenie kompleksowej oferty. Dzięki własnym kopalniom kruszyw i wytwórniom mas bitumicznych oraz asfaltów modyfikowanych zapewnia synergię pomiędzy pracami i zaopatrzeniem w materiały, co gwarantuje sprawną realizację inwestycji z zachowaniem najwyższej jakości.

DG rolety