Wydarzenia Cieszyn

Gmina Goleszów: ściekowe nieprawidłowości

W gminie Goleszów jest coraz więcej interwencji dotyczących nieprawidłowości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Jej władze przypominają w związku z tym o obowiązujących wymogach prawnych.

O nieprawidłowościach informuje Urząd Gminy Goleszów, w specjalnym komunikacie przypominając, co należy do obowiązków zarządców posesji w tej kwestii. Można w nim przeczytać następujące punkty:

“Do obowiązków właścicieli należy gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się ich w sposób zgody z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

wypuszczanie wszelkiego rodzaju ścieków bezpośrednio do gruntu, do okolicznych cieków, rowów przydrożnych lub melioracyjnych, rażąco narusza przepisy ogólnie obowiązującego prawa (dotyczy to także ścieków pochodzących z drugiej lub kolejnej komory szamba wielokomorowego),

opróżnianie przydomowych zbiorników z nieczystości ciekłych należy zlecać nie rzadziej niż raz na kwartał,

wywozu nieczystości musi dokonywać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,

właściciel nieruchomości musi posiadać podpisaną umowę w sprawie wywozu ścieków bytowych ( 5 ust. 1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
).

Obowiązki w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości dotyczą również posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich właściciele zobowiązani są do wywozu osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz warunkami eksploatacyjnymi oczyszczalni. Osady, tak jak w przypadku nieczystości pochodzących z szamb, muszą być odbierane przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. Właściciel nieruchomości musi posiadać podpisaną z firmą umowę w sprawie wywozu osadów ściekowych (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy przechowywać przez okres 2 lat.

Pamiętajmy, że za wszelkie nieprawidłowości i niewywiązywanie się z przepisów ustawowych dotyczących pozbywania się ścieków z szamb lub osadów z przydomowych oczyszczalni grożą kary finansowe. Zmieniające się sukcesywnie przepisy w tym zakresie wynikają z konieczności wdrożenia na terenie całej Polski środków naprawczych, aby sprostać wymaganiom UE i muszą być egzekwowane przez gminy. W tym zakresie prowadzimy systematyczne działania.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Goleszowie (ul. 1 Maja 5) „Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków” przekazanego Państwu wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Czynność tę należy dokonać do końca listopada 2022 r.” – informują władze gminy Goleszów.

google_news
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Franciszek
Franciszek
1 rok temu

Gminy powinna budować oczyszczalnie a nie głupoty dla sława znam gmine co się robi w gadce najlepsza w powiecie BB a prawie brak kanalizacji z tym jest robota i koszty i trzeba coś robić pożytecznego dla mieszkańców a nie tylko podatki ale jak sie kocha syf to tak jest.

jak to jest
jak to jest
1 rok temu

Nie powoływać się na ustawę, lecz w gminie powinien być gminny regulamin utrzymania czystości i porządku przybliżony mieszkańcom (na widoku, po szkoleniu).
Na końcu Urząd Gminy wymienił przepis dla siebie obowiązując, że musi dysponować wiarygodną ewidencją i najpewniej byłoby aby sam się przekonał jak jest w terenie (spis inwentaryzacyjny).