E-edukacja Cieszyn

Goleszów: Szkoła ze wsparciem

Fot. UG Goleszów

Gmina Goleszów otrzymała wsparcie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki pozyskanym środkom wyremontowana i doposażona zostanie kuchnia oraz stołówka w Szkole Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.

To kolejna dobra informacja w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje, które od wielu lat czekały na realizację. Zaplecze kuchenne oraz świetlica, w której dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cisownicy spożywają posiłki przejdzie długo oczekiwaną zmianę – mówi Sylwia Cieślar, wójt gminy Goleszów. W  następnych latach Gmina Goleszów starać się będzie o dofinansowanie remontu stołówek szkolnych w pozostałych placówkach oświatowych. Wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Jury Gajdzicy w Cisownicy otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko 80 tys. Pozwoli to na remont szkolnej kuchni oraz świetlicy, która pełni funkcję stołówki, a także zakup nowych urządzeń i wyposażenia kuchennego, w tym nowego pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki. Prace w szkole rozpoczną się wraz z początkiem wakacji.

google_news