Bielsko-Biała E-edukacja Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Jak wygląda edukacja domowa w liceum?

Z roku na rok coraz więcej licealistów decyduje się przejść na edukację domową. Według danych ze stycznia 2024 w tym trybie uczy się już niemal 29 tys. uczniów szkoły ponadpodstawowej! Jak wygląda edukacja domowa w liceum?

Jak wygląda edukacja domowa w liceum?

W edukacji domowej nauka przebiega pod okiem rodzica, jednak uczniowie liceum są zwykle na tyle zorganizowani i zmotywowani, że uczą się samodzielnie. W tym trybie nauczania można zdobywać wiedzę w dowolnym miejscu i czasie. Nie ma się z góry określonego planu, więc samodzielnie można zorganizować swój czas, dostosowując go do swoich innych zajęć. Taki tryb nauczania daje dużo swobody i przestrzeni na rozwijanie swoich pasji. Dzięki temu można poświęcić czas na to, co naprawdę się lubi!

Przykładowo, uczniowie Centrum Nauczania Domowego otrzymują wsparcie w nauce w postaci platformy edukacyjnej. Znajdują się na niej interaktywne materiały z przedmiotów objętych podstawą programową, wymagania edukacyjne i baza przydatnych linków do nauki. Uczniowie mają dostęp do zajęć online z nauczycielami, a także mogą korzystać z ich pomocy podczas konsultacji indywidualnych. Na platformie odbywają się też kursy rozwijające kompetencje przyszłości, np. warsztaty z programowania czy efektywnej nauki. Dzięki temu uczniowie zyskują wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy!

Egzaminy w edukacji domowej

W edukacji domowej nie ma sprawdzianów, kartkówek i odpytywania przy tablicy. O przejściu do następnej klasy decydują egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów objętych podstawą programową. Ich terminy ustalane są indywidualnie z dyrektorem szkoły. Jeśli uczeń czuje się gotowy, może je zdać wcześniej i mieć wakacje np. już w marcu! Co więcej, nie musi zdawać wszystkich egzaminów jednocześnie. Może je podzielić na bloki, dzięki czemu łatwiej będzie mu przyswoić materiał.

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej? Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w formie ustnej i pisemnej w szkole, do której formalnie zapisany jest uczeń. Szkoły współpracujące z Centrum Nauczania Domowego dbają o to, by egzaminy były przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczniowie mogą podejść do nich bez większego stresu.

Jak przejść na edukację domową?

Na edukację domową może przejść każdy uczeń w wieku od 6 do 18 lat. Aby rozpocząć naukę w tym trybie, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły, do której formalnie zapisany będzie uczeń. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty takie jak:

  • oświadczenie, że rodzic zapewnia dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodzica, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego lub przed jego rozpoczęciem. Dyrektor ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczeń może przejść na edukację domową.

W Centrum Nauczania Domowego przejście na edukację domową w liceum jest niezwykle proste! Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie internetowej: https://domowi.edu.pl/rekrutacja-do-liceum/ oraz wybrać jedną ze szkół z listy. Wszystkie placówki są przyjazne edukacji domowej, co oznacza, że doskonale rozumieją ten tryb nauczania, wspierają uczniów oraz dbają o przyjazną atmosferę podczas egzaminów.

Po wybraniu szkoły należy wypełnić kwestionariusz kandydata. Na jego podstawie przygotowywane są dokumenty, które kandydat otrzymuje na podanego przez siebie maila. Następnie należy je wydrukować, podpisać i dostarczyć (mailowo lub osobiście) do wybranej szkoły.

Edukacja domowa w liceum pozwala na naukę na własnych zasadach. Jeśli chce się przejść na ten tryb edukacji i uczyć się tak jak lubi, warto wziąć udział w rekrutacji do Liceum Domowi!

google_news