Wydarzenia Cieszyn

Karuzela na najwyższych stołkach w cieszyńskim garnizonie policji

Nadkomisarz Tomasz Domagała po prawie 30 latach służby odszedł na emeryturę. Fot. KPP w Cieszynie

Zmiany, zmiany, zmiany. Po odejściu na emeryturę komendantów komisariatów w Skoczowie i Wiśle, nastąpiły ruchy kadrowe w cieszyńskim garnizonie policji. Komendant powiatowy policji, insp. Jacek Stelmach, podjął kilka istotnych decyzji w tej kwestii.

Nowym komendantem w Skoczowie został nadkomisarz Przemysław Żurat. Od 1 lutego dowodzi on największym komisariatem w powiecie cieszyńskim. Co robił wcześniej?

Nowy komendant w Skoczowie w otoczeniu m.in. władz gmin Skoczów, Brenna i Dębowiec, które komisariat obejmuje swoim zasięgiem. Fot. KPP w Cieszynie

Nowy szef policjantów pod Kaplicówką służbę w policyjnym mundurze rozpoczął w 2004 roku, w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Następnie kontynuował służbę w zespole patrolowym Komisariatu Policji w Strumieniu , skąd w 2007 roku został przeniesiony do cieszyńskiej komendy, do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Służbę zakończył tam w 2017 roku na stanowisku eksperta, zdobywając w tym czasie ogromne doświadczenie oraz po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji Szczytnie – stopień oficera młodszego policji. W 2017 roku, w związku z posiadanym doświadczeniem, awansował na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Rok później został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W 2022 roku szef policjantów z Bielska-Białej powierzył mu stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pełnił służbę do 30 stycznia 2023 roku. W Skoczowie zastępcą komendanta został podkomisarz Łukasz Kwik, który tę funkcję piastował także u boku nadkomisarza Wojciecha Sikory. Ten ostatni odszedł na emeryturę, o czym informowaliśmy tutaj.

Nadkomisarz Przemysław Żurat. Fot. KPP w Cieszynie

Zmiana nastąpiła również w Komisariacie Policji w Strumieniu. Rozkaz o powierzeniu obowiązków otrzymał nowy komendant asp. szt. Leszek Krzywda, zastępującemu na tym stanowisku komisarza Ryszarda Kubika, który z kolei został mianowany na komendanta Komisariatu Policji w Wiśle. Asp. szt. Leszek Krzywda to policjant z ogromnym doświadczeniem zawodowym, które zbierał nie tylko w różnych wydziałach, ale również i krajach. Służbę w policji pełni od ponad 30 lat i posiada wykształcenie wyższe. Ukończył kurs podstawowy, kurs podoficerski o specjalności operacyjno-dochodzeniowej i dochodzeniowo-śledczej. Pełnił służbę na misjach pokojowych, uczestnicząc w nich w ramach polskiego kontyngentu policyjnego w Kosowie. Do jego głównych zadań należało wykonywanie czynności związanych z ochroną ludności cywilnej, jak również konwojowanie dygnitarzy i urzędników kosowskiej administracji państwowej. Służba pełniona była na terenach, gdzie istniały konflikty narodowościowe, etniczne i religijne w warunkach permanentnego zagrożenia życia i zdrowia. Za udział w wymienionych misjach został odznaczony medalem „ In the Service of Peace”. Do dnia powierzenia obowiązków zastępcy komendanta swoje obowiązki służbowe wykonywał w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji, prowadząc czynności dochodzeniowo-śledcze, w głównej mierze związane ze zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz przestępczości narkotykowej. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zawodowemu przyczynił się do ustalenia sprawców wielu przestępstw na terenie powiatu cieszyńskiego. Podczas długoletniej służby dał się poznać jako osoba kompetentna, obowiązkowa i doskonale radząca sobie w wykonywaniu powierzonych obowiązków w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, a także służącą innym swoim doświadczeniem.

Aspirant sztabowy Leszek Krzywda. Fot. KPP w Cieszynie

Asp. szt. Leszek Krzywda przez ostatni rok był zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. Na tym stanowisku zastąpił go obecnie podkomisarz Tomasz Pocha, który swoją karierę mundurową rozpoczynał w 2006 roku jako policjant pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W 2008 roku rozpoczął służbę w cieszyńskim garnizonie, w tym samym pionie. Dwa lata później awansował do Zespołu do Spraw Wykroczeń, aby w 2011 roku zostać dzielnicowym. W 2014 roku awansował na stanowisko asystenta Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2017 roku, w związku z wzorowym pełnieniem służby, został kierownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za kierowanie działaniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Swoje doświadczenie uzupełnił pełniąc służbę w Wydziale Kryminalnym cieszyńskiej komendy.

Podkomisarz Tomasz Pocha. Fot. KPP w Cieszynie

Ostatnia ze zmian dotyczy Wisły. Nowym komendantem u górali został komisarz Ryszard Kubik, który zastąpił nadkomisarza Tomasza Domagałę, który po blisko 30 latach służby odszedł na emeryturę. Nowy komendant wiślańskiej jednostki dotychczas – jak już wspomniano – szefował policjantom w Komisariacie Policji w Strumieniu, w mundurze służy natomiast od 2003 roku. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczynał w Ogniwie Patrolowym skoczowskiego komisariatu, gdzie w 2007 roku został dzielnicowym. Dwa lata później został mianowany na stanowisko detektywa Referatu Kryminalnego, a w 2013 roku na kierownika śledczych ze Skoczowa. W 2017 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu, a potem objął dowodzenie w Strumieniu.

Komisarz Ryszard Kubik. Fot. KPP w Cieszynie

Odchodzący na emeryturę nadkomisarz Tomasz Domagała służył w policji od 1994 roku. Przez 16 lat był związany z Komisariatem Policji w Skoczowie. Pełnił służbę w pionie prewencji jako policjant zespołu patrolowego, a później dzielnicowy. Następnie awansował na stanowisko detektywa zespołu kryminalnego. W 2010 roku został kierownikiem Zespołu do spraw Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i awansował na stopień podkomisarza. W 2016 roku szef cieszyńskiego garnizonu powołał go na stanowisko zastępcy Komisariatu Policji w Wiśle, a później na szefa wiślańskiej jednostki.

Nadkomisarz Tomasz Domagała m.in. z władzami samorządowymi Wisły i Istebnej. Fot. KPP w Cieszynie

Komendant powiatowy policji w Cieszynie, inspektor Jacek Stelmach, podziękował nadkomisarzowi Tomaszowi Domagale za wzorową służbę, podkreślając jego wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wisły i gminy Istebna.

google_news
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments