Porady i inspiracje Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice Żywiec Na czasie

Kiedy nie dostanę kredytu gotówkowego w banku?

Kredyt gotówkowy to popularny produkt finansowy, który stosunkowo łatwo dostać. Jednak na decyzję banku wpływ ma wiele czynników, w tym ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W jakich sytuacjach bank może odmówić przyznania kredytu gotówkowego?

Czym jest kredyt gotówkowy i co można nim sfinansować?

Kredyt gotówkowy należy do grupy zobowiązań konsumpcyjnych. Jest to produkt finansowy kierowany wyłącznie przez banki do osób prywatnych. Duże zainteresowanie tym sposobem finansowania wydatków wynika przede wszystkim z dowolności celu, na jaki mogą zostać przeznaczone pozyskane środki.

Kredyt gotówkowy można więc wykorzystać do pokrycia kosztów remontu, zakupu sprzętu RTV czy innych, dowolnych zakupów. Jednocześnie kredytobiorca nie ma obowiązku informować na ten temat banku.

Zazwyczaj zabezpieczenie tego typu zobowiązania stanowią dochody danej osoby. Wierzyciel może wówczas wymagać przedłożenia potwierdzenia owych zarobków, np. w formie wyciągu z konta czy zaświadczenia od pracodawcy.

Zdarza się również, że banki udzielają kredytów gotówkowych za poręczeniem innych osób, które stanowi dla nich zabezpieczenie w wypadku, gdy klient nie będzie w stanie uregulować rat.

Osoby fizyczne decydują się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego w przypadku, gdy jest im niezbędne dodatkowe finansowanie do pokrycia bieżących wydatków. Przed wybraniem określonego produktu i podpisaniem umowy z bankiem warto porównać oferty kilku instytucji.

Wykorzystuje się w tym celu porównywarki oraz rankingi. Przykładem jest ranking ofert finansowania w Bankier SMART, który umożliwia porównanie kredytów gotówkowych od takich banków jak m.in. mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank czy PKO Bank Polski.

Ważne, aby nie zaciągać kredytów pochopnie i nadmiernie. Każda decyzja o nowym zobowiązaniu powinna być dokładnie przemyślana i uwzględniać indywidualne możliwości finansowe danej osoby przez cały okres kredytowania.

Kredyt gotówkowy – jak wybrać najlepszą ofertę?

Wybierając daną ofertę kredytu gotówkowego, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych kwestii. Pierwszą z nich jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytu. Informuje ona o całkowitym koszcie zobowiązania (składają się na niego m.in. prowizja, marża i wszelkie dodatkowe opłaty, np. ubezpieczenie kredytu) jako wartości procentowej kwoty kredytu w perspektywie roku.

Kolejną istotną kwestią jest rodzaj rat. Na rynku są dostępne kredyty z ratami stałymi oraz ratami malejącymi. Druga opcja zakłada spłatę większej części kapitałowej w początkowym okresie kredytowania, dzięki czemu późniejsze odsetki (naliczane na bieżąco) będą niższe. Należy jednak pamiętać, że wówczas na wysokość rat mogą mieć wpływ wahania referencyjnej stopy procentowej.

Oczywiście przed podpisaniem umowy kredytowej należy bardzo dokładnie się z nią zapoznać. Warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy regulujące postępowanie w razie wcześniejszej spłaty kredytu. Wówczas bank może naliczać dodatkową opłatę. Dobrze sprawdzić również, jakie krotki podejmuje dany wierzyciel w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Jak zostało już wspomniane, kredyt gotówkowy jest produktem, który stosunkowo łatwo otrzymać. Należy jednak pamiętać, że przed udostępnieniem środków finansowych banki zawsze sprawdzają wiarygodność i zdolność finansową swoich potencjalnych klientów. Określenie zdolności finansowej klienta pozwala bankom oszacować, czy będzie on w stanie regularnie wywiązywać się ze spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie przez cały okres kredytowania.

Warto wiedzieć, na jakie aspekty wierzyciele zwracają wówczas uwagę. Może to być pomocne w przewidywaniu decyzji banku lub znalezieniu przyczyny ewentualnego odrzucenia wniosku kredytowego. Na ocenę zdolności kredytowej wpływa wysokość osiąganych przez daną osobę dochodów. Warto tu podkreślić, że instytucje patrzą mniej przychylnie na klientów wykazujących dochody na podstawie umów cywilnoprawnych. O wiele lepiej w oczach banku wygląda więc zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ocenę zdolności kredytowej jest ogólny majątek osoby wnioskującej, czyli środki zgromadzone na koncie czy posiadane nieruchomości. Banki biorą także pod uwagę koszty, jakie ponosi przyszły klient w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. regularne opłaty za media) i interpretuje je w odniesieniu do osiąganych zarobków.

Bardzo istotna jest także historia kredytowa danej osoby. Zaliczają się do niej wszystkie obecne i przeszłe zobowiązania, w tym kredyty, pożyczki czy limity na kartach kredytowych. Takie informacje banki pozyskują od Biura Informacji Kredytowej.

W momencie, gdy dana osoba zaciąga zobowiązanie w którymś z banków, a także w firmach pożyczkowych czy SKOK-ach współpracujących z BIK-iem, powstaje jej indywidualny Raport BIK. Uwzględnia on m.in. wysokość zobowiązań, terminowość oraz ewentualne opóźnienia i zaległości w spłacie rat kredytów i pożyczek.

Odmowa udzielenia kredytu – możliwe przyczyny

Wśród najczęstszych przyczyn odmowy udzielenia kredytu wymienia się negatywną historię kredytową. Oznacza ona opóźnienia w spłacie zaciągniętych zobowiązań lub brak regulacji należnych bankom rat. Przekreślenie szans na kredyt gotówkowy stanowi widnienie w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz informacje na temat braku regulacji zobowiązań w Biurze Informacji Gospodarczej.

Bank może również odrzucić wniosek o kredyt w przypadku zbyt niskich dochodów, niewystarczających do pokrycia miesięcznych rat wraz z odsetkami. Ma to także bezpośredni związek z wysokością kosztów, jakie regularnie ponosi wnioskujący.

Powodem negatywnej decyzji ze strony banku często jest również posiadanie wielu kart kredytowych oraz poręczenie niespłacanych kredytów. Odrzucenia wniosku w wielu przypadkach mogą spodziewać się również osoby, które osiągają dochody na podstawie umów postrzeganych jako mało stabilne. Są to np. umowa o dzieło czy umowa-zlecenie.

google_news