Cieszyn Kultura i rozrywka

Wojenne losy mieszkańców Wisły spisane

Fot. UM Wisła

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle odbyła się promocja książki autorstwa Danuty Szczypki pod tytułem “Losy mieszkańców Wisły podczas II wojny światowej”. Publikacja zawiera aż 459 notatek biograficznych osób, które bezpośrednio dotknięte zostały represjami okupantów, w tym 127 wywiezionych na przymusowe roboty.

W materiale znajdziemy przedruk opowiadań ks. Andrzeja Wantuły pt. “Z doliny cienia śmierci”, które ukazały się w 1947 r. w Londynie. Ich autor opisał ostatnie dni życia w obozie trzech wybitnych mieszkańców Wisły: nauczyciela i kompozytora Jana Sztwiertni, duchownego miejscowej parafii ks. Władysława Pawlasa oraz kierownika szkoły Michała Cieślara.

Podczas spotkania przewodnicząca zespołu redakcyjnego monografii Wisły Renata Czyż pokrótce podsumowała 20-lecie prac zespołu, a także przywołała we wspomnieniach postać Jerzego Kufy, który był jednym z filarów zespołu, a który to zmarł we wrześniu minionego roku.

Następnie Danuta Szczypka przedstawiła jak wyglądało pozyskiwanie materiałów i prace nad najnowszą publikacją, a także kilka przykładowych biogramów zamieszczonych w książce. Omówiła też drugą cześć publikacji, czyli opowiadania ks. Andrzeja Wantuły.

Burmistrz Tomasz Bujok w uznaniu zasług członków zespołu redakcyjnego przyznał Renacie Czyż, Jerzemu Kufie, Beacie Mendrek i Danucie Szczypce ustanowiony w 2019 roku Medal im. Bogumiła Hoffa „Zasłużony dla Miasta Wisła”. Uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń. Medal dla Jerzego Kufy w imieniu rodziny odebrał Waldemar Chrapek.

Fot. UM Wisła

Na zakończenie spotkania z programem artystycznym wystąpiła młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle. Etiudę ormiańskiego kompozytora Arama Chaczaturiana na fortepianie wykonała Elżbieta Podżorska, a następnie dwa utwory zaśpiewały Liliana Arsenicz oraz Lena Pustówka.

Licznie zgromadzona publiczność w sali biblioteki długo jeszcze dyskutowała nad najnowszą publikacją i pracami zespołu redakcyjnego przy kawie i wiślańskich kołoczach. Była to też najlepsza okazja do nabycia książki, a także tych wcześniejszych w ramach Monografii Wisły, które miasto wydało.

Najnowszą publikację nabyć można m.in. w Wiślańskim Centrum Kultury oraz Centrum Informacji Turystycznej w Wiśle.

Fot. UM Wisła

google_news