Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Kiedy stosować faktoring jawny, a kiedy faktoring tajny?

Faktoring pozwala uniezależnić się od nieregularnych spłat faktur przez kontrahentów. Jest czymś w rodzaju “koła zamachowego biznesu”. Niezależnie jak długi czas ma dłużnik na spłatę faktury, dostawca produktu czy usługi cieszy się nieprzerwanym strumieniem gotówki.

Faktoring – co to jest?

Faktoring jest usługą finansową polegającą na opłacaniu faktur kosztowych lub sprzedażowych faktoranta (przedsiębiorstwa korzystającego z usług firmy faktoringowej). W jednym i drugim przypadku ciężar oczekiwania na opłacenie faktury bierze na siebie faktor.

Faktoring w Bibby Financial Services

W przypadku faktoringu wierzytelnościowego, czyli zwykłego w zależności od tego w jak dużym stopniu ryzyko niewypłacalności bierze na siebie faktor można wyróżnić faktoring pełny, niepełny oraz mieszany. Faktoring pełny oznacza całkowite zrzucenie wierzytelności na faktora. Jeżeli kontrahent okaże się niewypłacalny lub będzie się spóźniał z uregulowaniem należności będzie to zmartwieniem faktora. Jeżeli jednak wybraną opcją będzie tańszy faktoring niepełny, to finalnie faktorant musi uregulować należność wobec faktora. Oznacza to, że po stronie firmy korzystającej z faktoringu pozostaje ciężar spłacenia faktury, więc w przypadku problemów ze spłatą, ryzyko wciąż ponosi firma, która wystawiła fakturę dla swojego kontrahenta. Jakie jeszcze rodzaje faktoringu istnieją?

Jak działa faktoring jawny i faktoring tajny? 

Faktoring jawny i tajny to najpopularniejsze formy wybierane przez przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty korzystania z usług faktoringowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jest to dodatkową zaletą, gdyż faktoring jawny pozwala obniżyć wysokość należnego podatku. W przypadku korzystania z faktoringu jawnego kontrahent faktora jest od razu informowany o cesji należności. Natomiast faktoring półtajny polega na poinformowaniu kontrahenta o cesji należności poprzez wezwanie do zapłaty.

Podsumowanie

Niektórzy przedsiębiorcy zastrzegają w umowie brak zgody na cesję wierzytelności. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie jest możliwe proste przekazanie wierzytelności do faktora. Z myślą o firmach, które w takiej sytuacji wciąż chcą korzystać z faktoringu, powstał faktoring tajny (inaczej faktoring cichy). W tym przypadku kontrahent nie wie o umowie pomiędzy faktorem a faktorantem i spłaca należność bezpośrednio do firmy, z którą została zawarta umowa. Jest to niestety drogie rozwiązanie.