Wydarzenia Żywiec

Kolejne ustalenia w sprawie przebudowy DW 948

Fot. UG Czernichów

Urząd Gminy Czernichów poinformował o nowych ustaleniach dotyczących uciążliwości przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 948.

Jak zaznacza wójt Barbara Kos-Harat, do urzędu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie odniesiono się do wszelkich zgłaszanych wątpliwości związanych z przebudową drogi.

Biorąc pod uwagę głosy zaniepokojonych przedstawicieli gmin, przez które przebiega DW948, ich mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, placówek zdrowia, a także przedstawicieli elektrowni, przystąpiono do ponownej analizy wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót. Wychodząc naprzeciw niepokojom, podjęto działania, w kierunku ograniczenia do minimum konieczności wprowadzenia całkowitych zamknięć na czas przebudowy, szczególnie w Międzybrodziu Bialskim w rejonie potoku Żarnówka Mała. Ze względu na występujący tam skomplikowany układ drogowy, zachodzi konieczność poczynienia szeregu uzgodnień m.in. z Wodami Polskimi. Brak dostępnego terenu był powodem braku mostu objazdowego w tym miejscu. Decyzje o umożliwieniu przejazdu, bądź też jego braku zostaną przekazanie po ostatecznych uzgodnieniach. Informujemy jednocześnie, iż w wyniku przeprowadzonych rozmów z wykonawcą robót budowlanych, uzgodniono zmiany w harmonogramie robót, w wyniku których do końca czerwca 2022 nie przewiduje się zamknięcia przejazdu przez most nad potokiem Żarnówka Mała. (…) Wyjaśniamy, iż realizacja tak dużej inwestycji drogowej wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Stoimy jednak wobec dylematu: jak wykonać konieczną przebudowę drogi unikając uaktywnienia się osuwisk z zachowaniem jednocześnie jej przejezdności. Korzystając jednakże z najlepszej wiedzy, jak również z dotychczasowych doświadczeń, dołożymy wszelkich starań, aby te uciążliwości były dla mieszkańców odczuwalne w jak najmniejszym stopniu – podkreślono w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego.

Wójt Barbara Kos-Harat dodaje, że w dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie zapasowej przeprawy w Żarnówce Małej, uzupełnienia chodników na pominiętych odcinkach i uwzględnienia ścieżek rowerowych w trakcie trwania robót.

google_news
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zdw948
Zdw948
2 lat temu

W ramach zajęcia czasowego na co pozwala specustawa można zająć dodatkowy teren pod most tymczasowy na Żarnówce małej, niezbędny do realizacji inwestycji. Ścieżek rowerowych w projekcie praktycznie nie widzę – kiedy ten projekt był przygotowywany, w latach 80?